България
За България Обща информация Разположение Климат Земеделие История
Туризъм
Културен туризъм Морски туризъм Ски и планински туризъм Ловен и риболовен туризъм Балнеотуризъм Екологичен туризъм Селски туризъм Приключенски туризъм
Забележителности
Световно наследство Антични постройки Средновековни крепости Български обичаи Традиционни занаяти Природни паркове Скални феномени Пещери

Природни паркове

В България има 3 национални и 11 природни парка. Те заемат около 5% от територията на страната. Разположени са предимно в планините, но сред тях се срещат и крайморски и крайречни територии. Българските природни паркове съхраняват някои растителни и животински видове, които не се срещат никъде другаде по света. Опазването им е от значение за оцеляването на природното наследство на Европа.

Национален парк Пирин

Национален парк Рила

Национален парк Централен Балкан

Природен парк Русенски лом

Природен парк Врачански Балкан

Природен парк Странджа

Природен парк Персина

Природен парк Централен Балкан

Природен парк Шуменско плато

Природен парк Българка

Природен парк Златни пясъци

Природен парк Витоша

Природен парк Сините камъни

Природен парк Рилски манастир