Полезно
Често задавани въпроси Оценка на имот Промяна на статута на земеделска земя Жилищно кредитиране Застраховки Полезни връзки
Съвети
Съвети за купувачи Съвети за продавачи
Договори
За продавачи За купувачи Предварителен договор

Нотариуси

1.Светлана Ганчева Кирилова
Татяна Петрова Гямуки
Телефон:032/65 08 67, 032/65 08 31
Адрес:ул. Райко Даскалов 71, ет. 1
Пловдив 4000
2.Албена Щилянова Наумова
Телефон:02/986 20 87, 02/981 40 88
Адрес:ул. Славянска 22, ет. 3, ап. 8
София 1000
3.Жернанд Соломон Бехар
Телефон:02/983 13 60, 02/983 63 38
Факс:02/983 63 38
e-mail:jbehar@lex.bg
Адрес:ул. Екзарх Йосиф 55, ет. 2, ап. 6
София 1000
4.Сейхан Касим Садък
Телефон:08341/2751
Адрес:пл. Възраждане 2, ет. 1, ст. 1 и 2
Кубрат 7300
5.Жени Димитрова Мичева-Николова
Телефон:064/804405, 064/800181
Адрес:ул. Бъкстон 5, офис № 35
Плевен 5800
6.Снежана Димитрова Петкова
Телефон:092/66 12 30, 092/66 14 50
Адрес:ул. Христо Ботев 19 А, ет.1
Враца 3000
7.Иван Асенов Иванов
Телефон:064/80 15 80
Адрес:ул. Бъкстон 5, офис № 15
Плевен 5800
8.Диана Радева Иванова
Телефон:064/3 43 16
Факс:064/3 43 16
e-mail:d_notarius@el-soft.com
Адрес:ул. Св. Св. Кирил и Методий 13, ет. 1
Плевен 5800
9.Анелия Манева Първовска
Телефон:064/4 69 31
Адрес:ул. Ресен 4 А
Плевен 5800
10.Анелия Петрова Карабенчева
Телефон:0915/82 939, 0915/82 936
Адрес:ул. Климент Охридски 56, ет. 2, сграда на ДЗИ
Бяла Слатина 3200
11.Янчо Димитров Несторов
Десислава Георгиева Чакърова
Телефон:052/607 825, 052/607 826
Адрес:ул. Мария Луиза 4
Варна 9000
12.Диана Борисова Бейлерян
Иван Димитров Ненчовски
Телефон:052/609 913, 052/609 012
Адрес:ул. Радко Димитриев 7, ет. 4
Варна 9000
13.Соня Добринова Владимирова
Телефон:0724/47 26
Адрес:ул. Иван Вазов 22, вх. Б, ет. 1, ап. 16 и 17
Ихтиман 2050
14.Нина Василева Николова-Кьосева
Телефон:02/981 58 69, 02/981 38 36
Адрес:бул. Ал. Стамболийски 40, ет. 1
София 1000
15.Аксения Милкова Монова
Телефон:989 35 05, 981 56 24
e-mail:axenia _monova@gbg.bg
GSM:088/316375
Адрес:ул. Солунска 16, ет. 1, ап. 3
София 1000
16.Савина Илиева Иванова
Телефон:064/80 29 02, 064/80 39 02
e-mail:savina_ivanova@abr.bg
Адрес:ул. Ресен 4
Плевен 5800
17.Соня Панчева Панчева-Пенкова
Телефон:064/3 02 53
Адрес:ул. Св. Св. Кирил и Методий 6
Плевен 5800
18.Валентин Парушев Въков
Румен Парушев Въков
Телефон:054/80 28 41
Адрес:ул. Сан Стефано 1, п.к. 205
Шумен 9700
19.Ася Николова Асенова
Телефон:054/802 797, 054/3 20 52
Факс:054/3 20 52
e-mail:notarius19@iservice.bg
Адрес:ул. Добри Войников 9 , партер
Шумен 9700
20.Калин Николов Димитров
Каня Ангелова Тодорова
Телефон:0361/6 22 64, 0361/6 11 03
Адрес:ул. Алеко Константинов бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Кърджали 6600
21.Христо Милков Кулев
Телефон:0650/8 27 31
Адрес:бул. България 58
Левски 5900
22.Ясен Атанасов Янев
Телефон:0659/59 37, 0659/70 09
Адрес:ул. Васил Левски № 23 а
Червен Бряг 5980
23.Ивалина Григорова Иванова
Телефон:0659/42 57
Адрес:ул. Стефан Караджа бл. 130, вх. А, ет. 1, ап. 3
Червен Бряг 5980
24.Светлозар Димитров Стоилов
Юлияна Димитрова Семерджиева
Телефон:054/800 811, 054/3 21 20
e-mail:naba-svetljost@mail.orbitel.bg
Адрес:ул. Добри Войников 9 - 13, офис № 1
Шумен 9700
25.Цветанка Маринова Димитрова
Телефон:094/606 233
Адрес:ул. Търговска 23
Видин 3700
26.Рейна Стефанова Митова
Телефон:092/66 03 62
Адрес:ул. Христо Ботев 19 А, ет. 2
Враца 3000
27.Светла Борисова Григорова
Телефон:092/66 02 43
Адрес:ул. Христо Ботев 19 А, ет. 2
Враца 3000
28.Надежда Александрова Ангелова
Телефон:094/3 89 19, 094/2 58 14
e-mail:nadia64@abv.bg
Адрес:ул. Цар Симеон Велики "9, бл. ""Прогрес""", вх. Б, ет. 2, ап. 15
Видин 3700
29.Лорета Боянова Цветкова
Телефон:094/600 510
Адрес:ул. Градинска № 16
Видин 3700
30.Цветанка Петкова Симеонова-Николова
Михаела Петрова Здравкова
Телефон:02/952 05 52, 02/952 29 49
Адрес:ул. Владайска 8
София 1606
31.Антони Великов Гетов
Телефон:981 59 17, 980 95 85
e-mail:not-getehnolink.com
Адрес:бул. Патриарх Евтимий 8
София 1142
32.Василка Атанасова Ацева
Здравелина Цонева Кившанова
Телефон:980 29 91, 980 29 90, 02/980 29 89
Факс:02 981 52 03
Адрес:ул. Христо Белчев №11, ет. 1, надпартерен
София 1000
33.Теодора Димчева Вуцова
Телефон:02/969 30 60
Адрес:бул. Драган Цанков № 36, ИНТЕРПРЕД, офис 102 А
София 1142
34.Анушка Стоянова Златанова-Илчева
Иво Иванов Болоджев
Телефон:02/866 12 06
Факс:02/866 12 06
Адрес:ул. Елин Пелин 16, партер
София 1421
35.Йордан Иванов Павлов
Телефон:0570/8 20 78
Факс:0570/8 20 78
e-mail:ivanov@lex.bg
Адрес:ул. Добротица 20, ет. 3, Банка ДСК
Каварна 9650
36.Нина Генова Добчева-Калчева
Светлана Наскова Дзивкова
Телефон:032/65 26 68
Адрес:бул. Шести септември 169, ет. 3, ап. 21
Пловдив 4000
37.Диана Емануилова Николова
Телефон:02/986 60 29, 02/987 47 61
Адрес:ул. Генерал Гурко № 42, партер, ап. 2
София 1000
39.Иван Василев Дахтеров
Мирослав Петров Минков
Телефон:02/944 28 87, 02/946 19 91
e-mail:dahterov@elsys.bg
Адрес:бул. Цариградско шосе 5, вх. Б, І надпартерен етаж
София 1124
40.Ивайло Светославов Николов
Телефон:02/987 98 21, 02/988 53 10
Факс:02/981 28 10
Адрес:бул. Патриарх Евтимий 4, ет. 2, ап. 2
София 1142
41.Димитър Иванов Танев
Телефон:02/986 14 30
Факс:02/986 14 30
e-mail:tanevn@yahoo.com
Адрес:ул. Мальовица 5
София 1000
42.Маргарита Петросовна Шамлиян
Илияна Георгиева Станоева
Телефон:02/987 20 73, 02/981 92 95
Факс:02/987 20 73
e-mail:margarita@hotmail.com
Адрес:ул. Бачо Киро 5, вх. В, ет. 1, ап. 3
София 1000
43.Ксения Николова Белазелкова
Милена Кирилова Герова
Телефон:02/980 63 37, 02/981 84 23
Факс:02/981 84 25
e-mail:xenianot@mail.bol.bg
Адрес:ул. Парчевич 37, вх. А, ет. 1
София 1000
44.Лозан Ангелов Лозанов
Телефон:02/945 39 25, 02/945 39 26/27
Адрес:ул. Сан Стефано 23, вх. Б, 1 надпарт.ет., ап. 18
София 1504
45.Стойка Владиславова Костевска-Пашова
Телефон:02/988 12 27, 02/988 02 25
Адрес:ул. Славянска 19, ет. 3, ап. 28
София 1000
47.Наташа Миткова Гарчева
Телефон:02/954 80 17, 02/954 17 78
Адрес:ул. Шандор Петьофи № 1
София 1606
48.Даниела Стоянова Груева
Телефон:02/987 13 33/43, 02/988 48 08
Факс:02/987 13 50
Адрес:бул. Васил Левски 82, вх. В, партер
София 1000
49.Даниела Петрова Комсалова-Илиева
Телефон:02/9871709, 9818478, 02/9800588, 9816827, 9872976
Адрес:ул. Патриарх Евтимий № 13, ет. 2 (първи надпартерен)
София 1000
50.Светлана Димитрова Бобчева-Миленкова
Телефон:02/987 13 33/43,50, 02/988 48 08
Факс:02/987 13 50
Адрес:бул. Васил Левски 82, вх. В, партер
София 1000
51.Ирина Темелакиева Радева-Николова
Телефон:02/9871709, 9818478, 02/9800588, 9816827, 98728976
Адрес:бул. Патриарх Евтимий № 13, ет. 2 (първи надпартерен)
София 1000
52.Елена Емилова Еленкова
Йордан Лъчезаров Еленков
Телефон:02/986 24 10, 02/986 60 83
Адрес:ул. Граф Игнатиев 28, вътрешна къща, ет. 2
София 1000
53.Валери Георгиев Манчев
Антон Николов Вутов
Телефон:02/980 35 25, 02/980 58 17
Факс:02/980 58 17
e-mail:notary.MANCHEV@techno-link.com
GSM:02/ 980 63 53
Адрес:ул. Г. С. Раковски № 157 А, ет. 3
София 1000
54.Иванка Съйкова Гетова
Телефон:02/987 26 15
Адрес:ул. Граф Игнатиев 54, eт. 2
София 1000
55.Валентина Стоянова Ангелова
Телефон:02/66 84 65, 02/963 34 86
Адрес:бул. Васил Левски 26, партер
София 1000
56.Поелина Георгиева Тихова
Антоанета Василева Динкова
Телефон:02/981 00 19, 02/981 82 45
Факс:02/981 00 19
e-mail:ggi@techno-link.com
Адрес:бул. Христо Ботев 38 Б, партер, ап. 2
София 1000
57.Веселина Бойчева Благоева
Телефон:032/62 31 67
Адрес:ул. Петко Каравелов 17
Пловдив 4000
58.Сийка Райчева Милева
Телефон:0701/5 10 03
Адрес:ул. Христо Ботев 5, ет. 3, в сгр.на Кредитна банка
Дупница 2600
59.Иво Христов Гонев
Телефон:032/26 55 66, 032/26 07 34
Адрес:ул. Княз Богориди 2, ет. 3
Пловдив 4000
60.Емилия Живкова Манчева
Телефон:034/44 59 37
Адрес:ул. Найчо Цанов 16
Пазарджик 4400
61.Краси Тодоров Манев
Телефон:0747/80 566
Факс:0747/80 566
Адрес:ул. Бяла река 14
Разлог 2760
62.Николай Любенов Златанов
Телефон:076/60 20 68
Адрес:ул. Търговска 42, ет.1
Перник 2300
63.Маруся Петрова Маркова
Телефон:076/60 20 72
Адрес:ул. Черешово топче № 2, ет. 1, офис 1
Перник 2300
64.Красимир Тодоров Катранджиев
Телефон:02/953 00 09, 02/952 45 10
e-mail:notary@bulinfo.net
Адрес:бул. Христо Ботев 1 А
София 1606
65.Стилиян Йорданов Тютюнджиев
Телефон:02/986 75 75, 02/981 48 28
Адрес:ул. Княз Борис І № 85, ет. 1
София 1301
66.Ваня Видева Кайтазка
Телефон:02/987 72 43, 02/986 77 20
Факс:02/986 77 20
Адрес:ул. Г.С.Раковски 132, вх. А, партер
София 1000
69.Кирил Спасов Божков
Татяна Стоянова Панджарова
Телефон:0727/22 69
Адрес:пл. Съединение 2, ет. 3
Сливница 2200
70.Христо Мильов Панчев
Телефон:034/44 31 79
e-mail:HristoPanchev@Hot.mail.com
Адрес:ул. П. Яворов 3, партер
Пазарджик 4400
71.Веселина Георгиева Гагова
Телефон:034/44 23 99
Адрес:ул. К. Величков № 11
Пазарджик 4400
72.Таня Радева Дойчинова
Телефон:032/62 67 33
Адрес:ул. Опълченска 1, ет. 2
Пловдив 4000
73.Боян Митков Каленков
Телефон:0777/8 00 26
e-mail:kalenkov@infotel.bg
Адрес:ул. Левски 5
Радомир 2400
74.Валентина Милчева Механджийска
Димитрина Маринова Петрова
Телефон:02/963 31 72, 02/963 31 83
Факс:02/963 31 72
e-mail:sevridimi@mail.bg
Адрес:бул. Драган Цанков № 12-16, ет. 1, офис 3А
София 1142
75.Диана Христова Чакърова
Телефон:02/980 75 30, 02/980 77 31
e-mail:dianach@bgnet.bg
Адрес:ул. Узунджовска № 7 - 9, ет. 3, офис № 7
София 1142
76.Биляна Димитрова Таскова-Иванова
Телефон:02/981 29 23
Адрес:пл. Славейков № 9, ет. 4
София 1000
77.Чайка Стефанова Бележкова
Елена Иванова Коева
Телефон:02/988 33 38, 02/988 33 58
Факс:02/988 33 38
Адрес:бул. Витоша 19, ет. 2
София 1000
78.Нели Вълкова Тончева
Телефон:038/62 26 10
Факс:038/62 26 10
Адрес:ул. Христо Ботев 1, Бизнесцентър, ет. 3, офис 318
Хасково 6300
79.Владилена Томова Сиртова
Телефон:038/66 31 63
Адрес:ул. Отец Паисий 36, в сгр.на ТЕКСИМ БАНК
Хасково 6300
80.Ваня Радинова Марчева
Телефон:038/66 29 40, 038/66 29 41
Адрес:ул. Княз Богориди 10
Хасково 6300
81.Христина Йорданова Колева
Телефон:038/66 29 66
Адрес:ул. Христо Ботев 1, офис 106
Хасково 6300
82.Ваня Георгиева Пеева
Телефон:064/80 65 89
Адрес:ул. Ресен 8 А, ет. 1
Плевен 5800
83.Росица Петрова Илиева
Телефон:064/80 59 63
Адрес:ул. Бъкстон 5, офис № 9
Плевен 5800
84.Цветан Антонов Иванов
Телефон:058/605 607, 058/603 404
Адрес:ул. Даме Груев 13 А
Добрич 9300
85.Галя Нейкова Дачева
Телефон:0417/39 60
Адрес:ул. Тачо Даскалов №4
Раднево 6260
86.Искра Василева Тотева
Телефон:042/62 36 32
Адрес:ул. Хаджи Димитър Асенов 76, ет. 1, ап. 1
Стара Загора 6000
87.Стойка Георгиева Михалева
Телефон:042/60 17 90
Адрес:бул. М. Методи Кусев 31, вх. В, ет. 1, ап. 3
Стара Загора 6000
88.Любомир Никифоров Зарчев
Иглика Йорданова Кирилова
Телефон:02/986 68 72
Адрес:ул. Денкоглу 38, ет. 1
София 1000
89.Веселина Христова Иванова
Телефон:042/60 20 41
Адрес:ул. Кольо Ганчев 62, ет.1, ст. 1 и 2
Стара Загора 6000
90.Люсиен Христов Иванов
Телефон:0416/35 04
Адрес:ул. Георги Димитров 26
Чирпан 6200
91.Софка Андреева Андонова
Адриана Иванова Андонова
Телефон:0570/8 60 48
Факс:0570/8 61 60
Адрес:ул. Н. Й. Вапцаров 7
Каварна 9650
92.Димчо Желязков Ненов
Телефон:044/622 656
Адрес:ул. Г.С.Раковски 19, Централна поща, п.к.150
Сливен 8800
93.Светослав Веселинов Василев
Телефон:066/80 61 11, 066/80 86 21
Адрес:ул. Скобелевска 30 А
Габрово 5300
94.Георги Николаев Дочев
Телефон:066/80 61 11, 066/80 86 21
Адрес:ул. Скобелевска 30 А
Габрово 5300
95.Илия Борисов Иванов
Телефон:066/3 51 15
Факс:066/80 55 65
Адрес:бул. В. Априлов 8
Габрово 5300
96.Росен Георгиев Стоименов
Телефон:0391/6 14 34
e-mail:notarius@dimitrovgrad.com
Адрес:бул. Г.С.Раковски 13, изток
Димитровград 6400
97.Росица Тенева Буркова
Телефон:0431/6 28 78
Адрес:ул. Отец Паисий Хилендарски 7
Казанлък 6100
98.Радостина Христова Михайлова
Телефон:02/986 65 76
Адрес:бул. Дондуков 34 А, ет. 2, ап. 11
София 1000
99.Станка Петрова Ранджева
Мария Александрова Василева
Телефон:0335/9 56 19
Адрес:ул. В. Левски 9
Карлово 4300
100.Петранка Йорданова Куцарова
Телефон:0431/6 24 56, 0431/3 41 17
Факс:0431/2 51 56
Адрес:ул. Паисий Хилендарски 14
Казанлък 6100
101.Димо Тодоров Желязков
Телефон:02/988 03 63, 02/987 15 46
Адрес:ул. Стефан Караджа 12 , вх. Б
София 1000
102.Марианна Иванова Иванова-Боянова
Телефон:0751/6 09 41
Адрес:ул. Христо Ботев 21 А
Гоце Делчев 2900
103.Катерина Николова Червенкова
Телефон:0721/66 196
Адрес:ул. Детелина 3
Костинброд 2230
104.Румяна Иванова Радева-Ряпова
Телефон:02/832 71 87
Адрес:бул. Христо Ботев 159
София 1233
105.Румен Димитров Тодоров
Телефон:086/82 08 61, 086/82 08 60
Адрес:ул. Цар Шишман 28, ет. 1, ап. 1
Силистра 7500
106.Румяна Атанасова Енева
Телефон:02/987 72 43, 02/986 77 20
Факс:02/986 77 20
Адрес:ул. Г.С.Раковски 132, вх. А, партер
София 1000
107.Снежанка Тасева Стоянова
Кирил Илинов Стоянов
Телефон: 02/ 958 99 11, 0893 495 191
e-mail: notary107@abv.bg
Уеб сайт: http://notaric.net
Адрес: ж.к. Стрелбище, ул. Твърдишки проход 27, офис 1
София 1404
108.Евгения Димитрова Павлова
Телефон:07181/59 17
Факс:07181/59 17
Адрес:ул. Цар Освободител бл. 10, вх. А, ет. 2, ап. 4
Пирдоп 2070
109.Обретен Петров Обретенов
Телефон:0579/7 64 46
Факс:0579/7 64 46
e-mail:Notar109@.balchik.net
GSM:088/63 78 60
Адрес:ул. Ген. Попов 2, ет. 4, стая № 1
Балчик 9600
110.Мария Проданова Бакърджиева
Телефон:0554/4 57 36, 0554/4 59 14
Факс:0554/4 57 36
Адрес:ул. Иван Вазов 23
Несебър 8230
111.Красимир Атанасов Спасов
Надежда Димитрова Николчева
Телефон:02/989 58 19, 02/988 87 53
Факс:02/988 87 53
Адрес:бул. Витоша 1 А, ет. 2, кантори 265 и 266
София 1000
112.Искра Фидосова Искренова
Диана Ценкова Тодорова
Телефон:096/2 66 08, 300 005, 096/300 004
Факс:096/2 66 08
e-mail:if@net-surf.net
GSM:087/541710, 048/92 44 77
Адрес:ул. Граф Игнатиев 6 , ет. 4, п.к. 405 /сграда на ОББ/
Монтана 3400
113.Бисер Митов Петров
Митко Петров Стоименов
Телефон:096/30 60 40
Адрес:бул. Граф Игнатиев № 2
Монтана 3400
114.Наталия Баева Стоева
Телефон:052/630 230, 052/60 15 24
Факс:052/630 230
Адрес:бул. Мария Луиза 12,
Варна 9000
115.Виктория Илиева Дякова
Телефон:052/630 130
Факс:052/630 130
Адрес:ул. Мария Луиза № 21, ет. 1
Варна 9000
116.Людмила Паскалева Богословова-Гонова
Сияна Георгиева Желева
Телефон:052/60 90 58
Адрес:ул. Ал. Константинов 21, ет. 1
Варна 9000
117.Димитър Радков Димитров
Телефон:02/987 32 07, 02/987 31 07
Адрес:ул. Ген. Паренсов 37, вх. А, ап. 5
София 1000
118.Найден Тенчев Николов
Телефон:0335/9 56 94
Адрес:сграда на ДСК, вход от към ул. Д. Събев №1
Карлово 4300
119.Таньо Иванов Калчев
Телефон:042/62 92 45
Адрес:бул. М. Методи Кусев 35, ап. 1, партер
Стара Загора 6000
120.Александър Иванов Павлов
Елена Георгиева Янкова
Телефон:02/980 80 35, 02/988 37 46
Факс:02/988 37 46
Адрес:ул. Солунска № 13, ет. 4
София 1000
121.Христо Пенев Спасов
Светла Стоянова Спасова
Телефон:042/64 50 66
Адрес:бул. Цар Симеон Велики 100, ет.2, ап.21
Стара Загора 6000
122.Невена Панталеева Кулишева
Телефон:0301/6 55 05
Факс:0301/6 55 05
Адрес:бул. България 6
Смолян 4700
123.Николина Панайотова Стойчева
Телефон:044/66 28 18
Адрес:бул. 6-ти септември бл. 9, вх. Б, ап.1
Сливен 8800
124.Борис Димитров Василев
Кремена Владимирова Катева
Телефон:052/60 76 96
Факс:052/60 76 96
e-mail:vasilevavn@mail.com
Адрес:бул. Съборни № 38
Варна 9000
125.Иван Боянов Боев
Телефон:038/21 89 216
Адрес:ул. Христо Ботев 1, стая 102
Хасково 6300
126.Катя Стоянова Тодорова
Телефон:044/62 20 60
Адрес:ул. Г.С.Раковски № 1, ет. 1, офис № 3
Сливен 8800
127.Анета Христофорова Микова
Телефон:052/630 984
Адрес:ул. Цар Симеон І № 26, ет. 3
Варна 9000
128.Елена Василева Шидерова
Телефон:044/62 35 55
Адрес:бул. Цар Освободител № 3, партерен етаж
Сливен 8800
129.Пламен Иванов Петров
Телефон:0610/80 30
Факс:0610/23 21
Адрес:ул. Георги Кирков 2
Павликени 5200
130.Димитричка Петрова Ангелова
Телефон:0610/80 30
Факс:0610/23 21
Адрес:ул. Георги Кирков 2
Павликени 5200
131.Светла Иванова Йорданова
Телефон:032/62 02 67
Адрес:ул. Райко Даскалов 67
Пловдив 4000
132.Дияна Александрова Георгиева
Телефон:032/27 22 07
Адрес:ул. Банкова 1 А
Пловдив 4000
133.Огнян Иванов Желев
Станимира Иванова Михайлова
Телефон:056/84 00 43
Адрес:ул. Фердинандова 5, ет. 4, стая 420
Бургас 8000
134.Ивайло Николов Иванов
Телефон:076/60 40 10
Адрес:ул. Черешово топче 2, ет. 1
Перник 2300
135.Донка Тодорова Солакова
Телефон:032/65 13 71
Адрес:ул. Йоаким Груев 15 А
Пловдив 4000
136.Кольо Сотиров Димов
Сотир Колев Димов
Телефон:032/63 44 88, 032/62 82 82
Факс:032/63 07 25
Адрес:ул. Петко Каравелов 36
Пловдив 4000
137.Елена Петкова Ласина
Телефон:0751/6 06 09
Факс:0751/2 24 67
Адрес:ул. Търговска 23
Гоце Делчев 2900
138.Цветослав Василев Лазаров
Бонка Иванова Йочева
Телефон:068/60 41 21, 068/60 09 29
Факс:068/60 09 29
e-mail:tzetlaz@mbox.digsys.bg
Адрес:бул. България № 2
Ловеч 5500
139.Нели Любомирова Хаджикръстева-Велчевска
Телефон:068/60 37 73
e-mail:notary@abv.bg
Адрес:ул. Търговска 22, вътрешен двор
Ловеч 5500
140.Мила Недкова Енева
Людмил Емилов Енев
Телефон:02/986 37 84
Адрес:ул. Алабин 42, партер
София 1000
141.Румен Прокопиев Манов
Телефон:076/60 01 33
Адрес:ул. Черешово топче 1
Перник 2300
142.Борислава Михайлова Налбантова
Телефон:02/963 27 22, 02/963 11 16
Адрес:бул. Евлоги Георгиев 73 А, ет. 1, ап. 3
София 1142
143.Георги Ценов Маринов
Телефон:0726/20 61
Адрес:ул. Соколов камък 1, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 1
Своге 2260
144.Дарина Петкова Нойкова
Наталия Калинова Нойкова
Телефон:032/62 31 42
Факс:032/23 87 14
Адрес:ул. Райко Даскалов 72, ет. 1
Пловдив 4000
145.Денчо Стефанов Денчев
Йордан Миланов Стоилов
Телефон:062/600 651, 062/3 83 50
e-mail:notar145@vt.prolink.bg
Адрес:ул. Васил Левски 29 А, ет. 1, ап. 3
Велико Търново 5000
146.Димитър Иванов Симеонов
Румяна Симеонова Маркова
Телефон:078/2 04 37
Адрес:ул. Търговска 13
Кюстендил 2500
147.Огнян Димитров Шарабански
Телефон:052/60 65 79, 052/61 42 35
Факс:052/225218
Адрес:бул. Владислав Варненчик № 110, ет. 2, офис № 5
Варна 9000
149.Жельо Костов Костов
Телефон:052/607 965
e-mail:jeliokostov@hotmail.com
Адрес:ул. Драган Цанков 21
Варна 9000
150.Светлана Зафирова Златарова
Христина Георгиева Стоянова
Телефон:02/865 10 91, 02/865 10 94
Адрес:ул. Янко Софийски войвода 24
София 1421
151.Лили Асенова Лакова
Телефон:02/943 40 34, 02/943 40 38
Адрес:бул. Евлоги Георгиев № 111, партер, ап. 1
София 1000
152.Красимир Николов Анадолиев
Марин Илиев Цветков
Телефон:02/952 62 80, 02/953 34 46
Факс:02/953 12 36
e-mail:kan@cablebg.net
Адрес:бул. Христо Ботев 10, ет. 2
София 1463
153.Антон Стефанов Чолев
Телефон:0726/24 49
Адрес:ул. Соколов камък 1, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 1
Своге 2260
154.Наташа Любомирова Хантова
Телефон:034/444 189, 034/441 349
Адрес:ул. Ал. Стамболийски 14
Пазарджик 4400
155.Меглена Илиева Ангелова-Цацарова
Телефон:032/62 82 62
e-mail:megi_not@excite.com
Адрес:бул. 6-ти септември 154, ет. 1
Пловдив 4000
156.Георги Кръстев Халачев
Телефон:0359/2 87 60
Адрес:бул. Съединение 218, бл. Дружба, партер
Велинград 3000
157.Пиринка Веселинова Петрова
Милена Петрова Германова
Телефон:02/981 89 41, 02/981 34 98
Адрес:ул. Г.С.Раковски 169, ет. 2, ап. 6
София 1000
158.Веселин Желязков Томов
Милко Великов Пенчев
Телефон:058/60 19 99
Адрес:ул. Иван Пенаков 13,
Добрич 9300
159.Пламен Цанков Минков
Телефон:058/2 54 36
Адрес:ул. Славянска 11 Б
Добрич 9300
160.Юлиян Веселинов Димитров
Светлин Борисов Спасов
Телефон:058/60 55 61
Адрес:ул. Екзарх Йосиф І № 6, ет. 1
Добрич 9300
161.Богдан Петров Тодоров
Телефон:094/606 690
Адрес:ул. Цар Александър ІІ бл. 4, партер
Видин 3700
162.Таня Асенова Атанасова
Телефон:094/606 282
Адрес:ул. Цар Александър ІІ бл. 3-4, партер
Видин 3700
163.Веселин Минчев Икономов
Веселина Стоянова Стоянова
Телефон:0457/2 95 95
e-mail:ves_ikonomov@mail.bg
Адрес:ул. 24 май 2
Нова Загора 8900
164.Янка Иванова Бахчеванова
Телефон:0601/6 36 45
Адрес:ул. Лилия 4, вх. А, ет. 2, офис 2
Търговище 7700
165.Невена Богомилова Матева
Телефон:066/80 88 84, 066/80 74 10
Факс:066/2 08 84
e-mail:not165@mbox.digsys.bg
Адрес:ул. Янтра 1
Габрово 5300
166.Мирослава Неделчева Кацарова
Телефон:0301/6 56 50
Адрес:ул. Дичо Петров 2, блок ДЦ - 13
Смолян 4700
167.Невена Атанасова Бранчева
Телефон:0431/6 32 61
e-mail:gaerotax@kz.orbitel.bg
Адрес:пл. Севтополис № 2, ет. 1, ап. 1
Казанлък 6100
168.Петкана Илиева Минева
Телефон:034/444 189, 034/441 349
Адрес:ул. Ал. Стамболийски 14
Пазарджик 4400
169.Таня Динева Данаилова
Телефон:046/66 47 57
Адрес:ул. Раковски 3, вх. Б, ет. 2, ап. 15
Ямбол 8600
170.Петър Георгиев Костадинов
Телефон:046/66 46 20
Адрес:ул. Ал. Стамболийски 6
Ямбол 8600
171.Адела Бузи Кац - Бояджиева
Диляна Димитрова Димова
Телефон:032/62 07 00, 032/62 03 10
Факс:032/620700
Адрес:ул. Ст. Веркович 8/10
Пловдив 4000
173.Младен Митев Дойнов
Телефон:068/601 173
Адрес:бул. България 1
Ловеч 5500
174.Добромир Митев Пъков
Телефон:05751/40 74
Адрес:ул. Н.Й.Вапцаров 5, вх. Б, ет. 1, ап. 3
Тервел 9450
175.Мирчо Добрев Стефанов
Телефон:058/60 41 47
Адрес:бул. 25-ти септември 56, вх. Б, партер до ДРС
Добрич 9300
176.Боян Иванов Борисов
Телефон:058/2 55 59, 058/4 50 17
Адрес:ул. Иван Пенаков № 15, вх. В
Добрич 9300
177.Ирена Димитрова Пенева
Телефон:058/60 11 55, 058/60 14 54
Адрес:ул. Димитър Петков 4, Търговски център, ет. 2
Добрич 9300
178.Огнян Каменов Каменов
Телефон:0953/8 88 74
Адрес:пл. Славейков
Берковица 3500
179.Светлана Иванова Резашка - Запрянова
Телефон:032/26 46 40, 032/26 46 70
Факс:032/26 46 70
Адрес:бул. 6-ти септември 153, ет. 1
Пловдив 4000
180.Цвятко Стоянов Миланов
Адриана Георгиева Филчева
Телефон:082/822 834
Адрес:ул. Бистрица 4, бл. Бистрица 1, вх. В, партер
Русе 7000
181.Денчо Златанов Недялков
Телефон:042/600 499, 042/600 185
Факс:042/600 185
e-mail:denhcho181@notmail.com
Адрес:ул. Отец Паисий 61, вх. А, ет. 1, ап. 25
Стара Загора 6000
182.Димитър Григоров Григоров
Телефон:044/2 16 81, 044/2 58 88
Адрес:бул. Хаджи Димитър 1-1
Сливен 8800
183.Янка Василева Попова
Николай Динев Попов
Телефон:0457/2 37 56
Адрес:ул. Преславска 60
Нова Загора 8900
184.Мая Миткова Димитрова
Телефон:03071/44 41
e-mail:maia-d@infotel.bg
Адрес:бул. България № 116
Златоград 4980
185.Силвия Ангелова Ганева
Телефон:02/986 74 41, 02/54 42 84
GSM:02/986 12 31
Адрес:бул. Партиарх Евтимий 45, ет. 1, ап. 1
София 1000
186.Павлина Андонова Петрова
Николай Тодоров Петров
Телефон:032/622 163, 032/622 161
Адрес:ул. Райко Даскалов 63, ет. 1
Пловдив 4000
187.Дарин Тодоров Трифонов
Телефон:02/981 82 97
Адрес:ул. Г.С.Раковски 161а, партер
София 1000
188.Евгени Илчов Павлов
Телефон:078/2 58 29
Адрес:ул. Демокрация 1, ет. 4, офис 8
Кюстендил 2500
189.Цветелина Николаева Златкова
Николай Венциславов Кузманов
Телефон:02/988 08 34
Адрес:ул. Граф Игнатиев 37, ет. 1, ап. 2
София 1000
190.Елена Здравкова Дионисова
Цветелина Петрова Липова
Телефон:052/601 380
Адрес:бул. Сливница 47, партер
Варна 9000
191.Румен Петров Дапков
Телефон:05751/41 91
Факс:05751/41 91
Адрес:ул. Цар Калоян № 10, ет. 1
Тервел 9450
192.Диана Янкова Стоянова
Дончо Стоянов Стоянов
Телефон:052/608 005, 052/608 760, 761
Факс:052/602 754
Адрес:бул. Мария Луиза № 11, ет. 1
Варна 9000
193.Светлана Райчева Стойчева
Телефон:052/611 588, 052/241 810
Факс:052/23 12 38
Адрес:ул. Странджа 8, вх. Г, ет. 1, ап. 10
Варна 9000
194.Александър Тодоров Ганчев
Жана Великова Колева
Телефон:052/607 697, 052/607 698
Факс:052/607 698
e-mail:notarius@mail.vega.bg
Адрес:ул. Драгоман 36
Варна 9000
195.Илияна Григорова Маджунова - Монева
Благовеста Красимирова Христова
Телефон:052/607 727
Факс:052/607 727
e-mail:zograph@ssi.bg
Адрес:бул. Княз Борис І № 59
Варна 9000
196.Орлин Якимов Стефанов
Телефон:052/617 895
Факс:052/617 895
Адрес:бул. Мария Луиза 7
Варна 9000
197.Светлозар Атанасов Петков
Телефон:0746/3 17 73
Адрес:ул. Македония № 55
Сандански 2800
198.Росица Симеонова Бабалева
Елица Василева Бабалева
Телефон:0746/3 25 14, 0746/2 26 49
Факс:0746/30539
e-mail:rossi@sani.net
Адрес:ул. Васил Кънчев 6
Сандански 2800
199.Татяна Бочева Малеева
Телефон:02/953 11 22, 02/952 55 66
Адрес:бул. Витоша 85, ет. 1, ап. 6
София 1463
200.Мариела Кирилова Калоянова
Анна Петкова Величкова - Миньова
Телефон:02/988 80 79
Адрес:бул. Патриарх Евтимий 66, вх. А, ет. 2, ап. 3
София 1000
201.Камен Ангелов Каменов
Иван Веселинов Иванов
Телефон:02/943 37 63, 02/944 92 08
Адрес:ул. Герлово 11, партер
София 1504
202.Кирил Лазаров Димов
Телефон:073/887 753
Адрес:бул. Ст. Стамболов 6
Благоевград 2700
203.Росица Христова Рашева
Минчо Златанов Даскалов
Телефон:02/963 01 99, 02/65 04 48
e-mail:rasheva@bulinfo.net
Адрес:ул. Кръстьо Сарафов 1,
София 1164
204.Кичка Славилова Златанова
Телефон:0361/2 17 67
Адрес:ул. Републиканска № 47, офис № 5, ет. 4
Кърджали 6600
205.Веселин Михайлов Петров
Телефон:052/60 17 35, 052/60 17 36,37
Адрес:ул. Неофит Бозвели 30-32, ап. 4
Варна 9000
206.Виолета Атанасова Петрова - Иванова
Мила Василева Иванова
Телефон:02/989 80 76, 02/981 97 28
Факс:02/989 80 76
Адрес:ул. Денкоглу 13, ет. 2, ап. ср.
София 1000
207.Елка Костадинова Илиева
Теодора Василева Филева
Телефон:02/981 48 61, 02/981 48 58
Факс:02/989 04 08
e-mail:lex@iterra.net
Адрес:бул. Дондуков 53, ет. 2, ап. 2
София 1000
208.Стоян Николов Ангелов
Телефон:0554/4 59 67, 42 151 секр.
Факс:0554/4 34 61
GSM:048/995457
Адрес:ул. Иван Вазов 23, ет. 2
Несебър 8230
209.Марин Стефанов Велчев
Телефон:02/983 63 61, 02/983 65 50
Факс:02/989 98 82
Адрес:бул. Мария Луиза 67, вх. В, ет. 2, ап. 3
София 1202
210.Весела Чавдарова Червенкова
Телефон:02/981 76 96, 02/989 73 21
Адрес:бул. Патриарх Евтимий 38, партер
София 1000
211.Орлин Димитров Керемидски
Верка Цветанова Николова-Любомирова
Телефон:0721/66 309, 0721/66 209
Адрес:ул. Охрид 24 A
Костинброд 2230
212.Роза Христова Кожухарова
Елица Тодорова Георгиева
Ваня Георгиева Георгиева-по майчинство
Телефон:052/63 66 62
Факс:052/63 66 62
Адрес:бул. Сливница 129, ет. 1, ап. 2
Варна 9000
213.Георги Лазаров Икономов
Телефон:052/62 07 00
Адрес:бул. Съборна 19, ап. 6, ет. 2
Варна 9000
214.Жана Костадинова Кирчева
Силвия Николова Учкунова
Телефон:052/607 418, 052/607 419
Адрес:ул. Воден № 22, ет. 2
Варна 9000
215.Пеню Любенов Шилков
Елка Николова Дончева
Телефон:082/22 43 60
Адрес:ул. Муткурова 35, вх. Б, партер
Русе 7000
216.Анна Петрова Папазова - Миланова
Цецка Събева Славова
Телефон:082/87 40 42
Адрес:ул. Л. Пипков 6
Русе 7000
217.Румяна Цанева Падалска
Даниела Стефанова Добрева
Телефон:082/87 11 29, 082/83 02 10
Адрес:ул. Л. Пипков 4, ет. 1
Русе 7000
218.Кремена Йорданова Петкова - Груева
Телефон:082/822 912
e-mail:kremena n@abv.bg
GSM:087/871110
Адрес:ул. Александровска 52, ет. 1
Русе 7000
219.Жанета Петрова Георгиева
Силвия Петкова Калчева
Телефон:082/82 31 49, 082/82 31 48
Адрес:ул. Олимпи Панов 14, "Администр. търговски център ""ЕВАС"", ет. 2 офис 5"
Русе 7000
220.Петя Дечева Трендафилова
Анелия Илиева Иванова
Телефон:082/83 41 85
Адрес:ул. Александровска 8, ет. 1
Русе 7000
221.Георги Любенов Георгиев
Нели Петрова Узунова
Телефон:082/822 811, 082/823 238
Адрес:ул. Пирот 5, ет.2
Русе 7000
222.Кольо Тодоров Митков
Телефон:054/80 28 78
Адрес:ул. Съединение 109
Шумен 9700
223.Галя Иванова Георгиева
Телефон:0601/2 67 53
Адрес:ул. Лилия 4, вх. А, ет. 2, офис 4
Търговище 7700
224.Петър Стоянов Петров
Телефон:052/60 81 07
Факс:052/608107
e-mail:petrov@revolta.com
Адрес:ул. Драган Цанков № 3, ет. 1
Варна 9000
225.Илко Вълчев Кънев
Телефон:0518/4121
Адрес:ул. Ал. Стамболийски 25
Провадия 9200
226.Александър Андреев Никитов
Телефон:0519/9 32 45
Адрес:кв. Повелянова, ул. Строител бл. 7, ет. 1, ап. 3
Девня 9160
227.Теодора Илиева Кашилска
Телефон:032/650 630
Факс:032/650 630
Адрес:ул. Райко Даскалов 48, ет. 1
Пловдив 4000
228.Мария Димитрова Петкова
Телефон:032/62 12 15
Адрес:бул. Христо Ботев 82, ет. 7
Пловдив 4000
229.Неделка Сава Хаджиставрева - Стойкова
Телефон:032/638 195, 032/638 295
Факс:032/638 295
Адрес:бул. 6-ти септември 146, ет. 1, ап. 2
Пловдив 4000
230.Иван Михайлов Иванов
Телефон:032/63 12 30
Адрес:ул. Братя Пулиеви 4, ет. 2, офис 207
Пловдив 4000
231.Стойко Петров Проданов
Телефон:032/96 39 19
Адрес:ул. Белград 14, ет. 1, офис № 4
Пловдив 4003
232.Димитър Иванов Джонов
Телефон:0817/7 35 70
Адрес:ул. Васил Левски 2
Бяла 7100
233.Бистра Милкова Тонева
Телефон:0331/6 50 75
Адрес:ул. Изложение 12
Асеновград 4230
234.Светлана Николова Кожухарова
Телефон:0331/6 90 30
Адрес:ул. Цар Иван Асен ІІ № 7
Асеновград 4230
235.Георги Василев Златев
Илко Винчев Димитров
Телефон:02/980 02 32, 02/981 98 41
Факс:02/981 98 41
Адрес:ул. Солунска № 4, партер, вътрешна сграда
София 1000
236.Маргарита Кирилова Киронова - Перусанова
Соня Георгиева Янкова
Телефон:02/981 58 76, 02/980 58 14
Факс:02/981 62 82
e-mail:perusanovi@sf.icn.bg
Адрес:бул. Витоша 52, ап. 8-9
София 1463
237.Тодор Милков Милков
Кольо Колев Дончев
Телефон:052/609 870, 1, 2, 052/608 567
e-mail:milkovt@mail.varna.techno-link.com
Адрес:бул. Цар Освободител 23, ет.1
Варна 9002
238.Станимир Радев Аврамов
Телефон:0725/66 615
e-mail:stanivel@yahoo.com
Адрес:бул. Витоша 4, ет. 2
Елин Пелин 2100
239.Спасимир Георгиев Хаджиангелов
Телефон:0722/6 68 00
Факс:0722/6 68 00
e-mail:spasimir@top.bg
Адрес:ул. Рилски скиор 2, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Самоков 2000
240.Ивелина Тодорова Градинарова
Телефон:0725/66 614
e-mail:stanivel@yahoo.com
Адрес:пл. Независимост № 2, ет. 2
Елин Пелин 2100
241.Искра Георгиева Кутева
Александър Стефанов Балабански
Телефон:073/88 44 55
Адрес:ул. Ст. Стамболов 6
Благоевград 2700
242.Катерина Димитрова Тамбураджиева
Елена Димитрова Тамбураджиева
Телефон:073/88 02 21
Адрес:ул. Ст. Стамболов 6
Благоевград 2700
243.Таня Стоянова Димитрова
Телефон:046/3 45 84, 046/66 26 85
Адрес:ул. Жорж Папазов 14, кант. 103
Ямбол 8600
244.Веселина Христова Апостолова
Телефон:052/63 80 08
e-mail:apostolova2001@yahoo.com
Адрес:ул. Драган Цанков 7, партер
Варна 9000
245.Станка Петрова Стайкова
Телефон:056/84 07 07
Факс:056/84 17 07
Адрес:ул. Хан Крум 31, партер
Бургас 8000
246.Николай Желев Ников
Телефон:056/81 37 58
Адрес:ул. Генерал Гурко № 11, ет. 1
Бургас 8000
247.Любка Сотирова Костадинова
Лалка Божилова Манева
Телефон:056/841 649
Факс:056/840 898
Адрес:ул. Христо Ботев 15
Бургас 8000
248.Кремена Георгиева Консулова
Телефон:056/84 04 95, 056/84 49 98
Факс:056/84 04 95
Адрес:ул. Васил Априлов 18 , ет. 1
Бургас 8000
249.Добрин Михалев Горанов
Телефон:0596/2 20 94
Адрес:ул. Цар Калоян 6, партер
Поморие 8200
250.Станка Желева Димова
Телефон:056/84 24 20
Адрес:ул. Цар Асен 27,
Бургас 8000
251.Даниела Тодорова Георгиева
Галина Димитрова Христова
Телефон:0361/2 15 74, 0361/2 86 69
Адрес:бул. Беломорски 75, бл. Марица, вх. Г, ап. 55
Кърджали 6600
252.Ани Александрова Маркова - Мазнева
Телефон:0618/6 42 85
Адрес:ул. Гурко 13, вх. А, ет. 1
Горна Оряховица 5100
253.Пенка Генчева Петрова - Господинова
Телефон:038/622 414
Адрес:ул. Цар Освободител 4, ет. 2, стая № 18
Хасково 6300
254.Радомир Велев Александров
Айтен Ахмед Бейтула-Алиш
Телефон:08331/56 36
Адрес:ул. Васил Левски 79 , вх. А, ет. 2
Исперих 7400
255.Иван Пеев Кожухаров
Телефон:056/83 15 00
Адрес:ул. Анушка Драгиева № 6, партер
Бургас 8000
256.Валентина Цанова Баракова
Телефон:0938/37 89
Адрес:ул. Възраждане , бл. Синчец, партер
Кула 3800
257.Милена Колева Илчева
Мариана Илиева Богоева
Телефон:056/84 24 76
Факс:056/84 24 76
Адрес:ул. Александровска 69, ет. 2
Бургас 8000
258.Борис Цветанов Янков
Георги Димитров Нейков
Телефон:02/980 84 48
Факс:02/980 51 46
e-mail:b-iankov@mb.bia.com
Адрес:бул. Патриарх Евтимий 9, ет. 1
София 1142
259.Валентина Любенова Балева
Ирина Димитрова Попова
Телефон:02/988 54 04, 02/988 81 98
Факс:02/988 81 98
Адрес:ул. Стефан Караджа 11, вх. Б, ет. 4
София 1000
260.Маргарита Тодорова Иванчева - Димитрова
Гергана Димчева Витанова
Телефон:02/980 95 94, 02/986 52 09
Адрес:бул. Патриарх Евтимий 12, ет. 1
София 1000
261.Анета Цветкова Томова
Телефон:02/981 27 86
Адрес:ул. Ген. Паренсов 29, ет. 1
София 1000
262.Валентина Стоянова Алексова
Елена Петрова Гикова
Телефон:02/980 42 26, 02/980 04 27
Адрес:бул. Александър Стамболийски 24, партер
София 1000
263.Йонко Христов Литовски
Телефон:02/980 31 33, 02/981 50 68
Факс:02/981 50 68
Адрес:бул. Патриарх Евтимий 2 А, вх. А, ет. 2
София 1000
264.Диана Димчева Танева
Цветислава Захариева Лакова
Телефон:02/983 95 18, 02/9832276
Адрес:ул. Г.С.Раковски 111, ет. 4
София 1000
265.Вяра Велеслав Янева
Светла Маринова Маринова
Телефон:02/951 52 46, 02/951 67 56
Факс:02/51 79 08
Адрес:бул. Петко Каравелов 46, бл. 20, вх. 1, ап. 3
София 1408
266.Даниела Чавдарова Иванова
Мария Стоянова Балчева
Телефон:02/981 97 23
Адрес:ул. Лавеле 32, ет. 1, кант. 1, 2 и 3
София 1000
267.Дарина Колева Стойкова
Стефан Димитров Стойков
Телефон:02/981 63 42, 02/987 15 42
Адрес:ул. Сердика 18, ет. 1
София 1000
268.Веселина Георгиева Връблянска
Мария Димитрова Запрянова
Телефон:02/851 87 51, 02/852 44 92
Адрес:ул. Неофит Рилски № 1, ет. 1, ап. 1
София 1000
269.Веселина Александрова Кацарова
Телефон:02/981 28 88
Адрес:ул. Света София 8, ет. 4, оф. 2 и 3
София 1000
270.Слави Кирилов Крашевски
Диана Дойчинова Михайлова
Телефон:02/866 65 96, 02/963 38 41
Адрес:ул. Яворец 8
София 1421
271.Весела Новимова Ивчева
Ирина Спасова Шурулинкова
Телефон:9893654, 02/988 84 61, 986 37 37
Факс:02/988 64 61
Адрес:ул. Мальовица 2, ет. 1
София 1000
272.Татяна Александрова Александрова
Телефон:02/981 12 43
e-mail:notar272@mb.bia-bg.com
Адрес:ул. Цар Асен 2 Б, ет. 1
София 1000
273.Румен Стоянов Богданов
Димитрина Стоянова Богданова
Телефон:02/71 00 17, 02/73 80 97
Адрес:кв. Изгрев, ул. 165 № 3, "Адм.сграда ""Монтажи"" ЕАД"
София 1113
274.Румен Василев Димитров
Телефон:980 44 49, 980 20 65
Факс:980 20 65
e-mail:notarius GB@GBG
GSM:088/801 603
Адрес:бул. Васил Левски 82, вх. Б, ет. 1, ап. 1
София 1000
275.Донка Димова Апостолова
Телефон:07181/56 87
Адрес:бул. Цар Освободител 45, ет. 3
Пирдоп 2070
276.Николай Георгиев Гочев
Телефон:02/980 96 27
Адрес:ул. Генерал Гурко 43, ет. 3, ап. 7
София 1000
277.Карамфила Симеонова Буюклиева
Телефон:0331/6 77 57
Адрес:ул. Ради Овчаров 3
Асеновград 4230
278.Диана Светиева Райнова
Телефон:056/842 778, 056/841 731
Факс:056/842 778
Адрес:ул. Фердинандова 2 , ет. 2
Бургас 8000
279.Мария Георгиева Даскалова - Трифонова
Телефон:0361/6 55 56, 0361/6 44 46
Адрес:ул. Булагер 3 , бл. Булагер, вх. Б, ап. 15
Кърджали 6600
280.Елияна Кирилова Калайджиева - Стоева
Телефон:0361/6 55 56, 0361/6 44 46
Адрес:ул. Булагер 3, бл. Булагер, вх. Б, ап. 15
Кърджали 6600
281.Диана Стойкова Раднева
Петя Иванова Калчева
Телефон:062/600 341
Адрес:ул. България 2, ет. 2
Велико Търново 5000
282.Бойчо Трендафилов Костов
Телефон:084/66 03 71
e-mail:b.kostov@infotel.bg
Адрес:ул. Кирил и Методий 2, вх. Б, ет. 1, ап. 3
Разград 7200
283.Татяна Христова Братванова - Винчева
Иван Ангелов Запрянов
Телефон:062/600 772, 062/600 872
Факс:062/600 872
e-mail:not283@vali.bg
Адрес:ул. Възрожденска 1 а, ет. 1
Велико Търново 5000
284.Иван Илиев Мазнев
Телефон:0618/6 42 85
Адрес:ул. Гурко 13, вх. А, ет. 1
Горна Оряховица 5100
285.Атанас Митев Димов
Гинка Бойчева Бъндева
Телефон:056/84 32 13, 056/84 55 50
Адрес:ул. Шейново 19, ет. 1
Бургас 8000
286.Румяна Манолева Божудова
Телефон:0746/2 14 38
Адрес:ул. Мара Бунева № 6
Сандански 2800
287.Елена Атанасова Якова
Телефон:0745/2 90 86
Адрес:ул. Лазар Маджаров № 3
Петрич 2850
288.Стефан Кирилов Гочков
Телефон:0745/2 17 02
Адрес:ул. Яне Сандански 44
Петрич 2850
289.Христо Вълчев Ройдев
Телефон:0596/22 330, 0596/2 60 82
e-mail:roydev@pomonet.bg
Адрес:ул. Екзарх Йосиф 18,
Поморие 8200
290.Бинка Николова Кирова - Костова
Ася Йовкова Дамянов
Телефон:056/84 24 22, 056/84 49 77
Адрес:ул. Фердинандова 20, ет. 4
Бургас 8000
291.Невена Петкова Стоянова
Телефон:08341/33 11
Адрес:ул. Цар Освободител 2
Кубрат 7300
292.Михаил Йорданов Воденичарски
Телефон:02/981 28 06, 02/980 39 33
Адрес:ул. Ген. Паренсов 16, вх. А, ет. 1
София 1000
293.Стефан Кирилов Сотиров
Телефон:0701/5 10 80
Адрес:ул. Солун № 1, ет. 2, офиси 1, 2 и 3
Дупница 2600
294.Любомира Иванова Аджарска
Телефон:0631/6 06 09
Адрес:ул. Екзарх Йосиф 5
Свищов 5250
295.Иванка Ангелова Ангелова
Телефон:0631/6 06 09
Адрес:ул. Екзарх Йосиф 5
Свищов 5250
296.Красимира Веселинова Боева
Телефон:0618/6 06 60
Факс:0618/3 30 30
Адрес:ул. Хан Крум 1
Горна Оряховица 5100
297.Йорданка Тодорова Павлова - Драгошинова
Телефон:066/80 90 12
Адрес:ул. Съзаклятие 10, ет. 2
Габрово 5300
298.Недялка Маринова Косева
Телефон:0675/3 50 80
Адрес:ул. Скобелев № 6
Севлиево 5400
299.Пламен Бонев Коев
Телефон:066/3 00 77, 066/2 74 94
Адрес:ул. Скобелевска 28 а, ап. 8
Габрово 5300
300.Иван Събев Петков
Телефон:0675/3 54 88, 0675/3 44 01
Адрес:ул. Христо Спиридонов 8
Севлиево 5400
301.Елена Русчева Стоянова
Телефон:058/60 31 32
Адрес:бул. Добруджа № 28, ет. 1, стая 110
Добрич 9300
302.Валентина Петрова Благоева
Телефон:02/987 02 04, 02/986 30 53
e-mail:valia@bulnet.bg
GSM:02/989 47 31
Адрес:ул. Аксаков 7
София 1000
303.Маргарита Ангелова Гечева
Телефон:02/981 88 86
Факс:02/981 88 86
Адрес:ул. Г.С.Раковски 110, ет. 3
София 1000
304.Албена Тодорова Александрова
Телефон:082/822 767
Адрес:пл. Света Троица 2, вх. А, ет. 1, ап. 1
Русе 7000
305.Ивайло Василев Иванов
Телефон:0678/47 42
Адрес:ул. Хаджи Генчо 2
Тетевен 5700
307.Златко Иванов Нотев
Телефон:086/820 307, 086/821 307
e-mail:zl.notew@infotel.bg
Адрес:ул. Илия Блъсков № 7, до Съдебната палата
Силистра 7500
308.Пламен Иванов Иванов
Нина Петкова Ламбова
Телефон:042/62 60 43
Адрес:ул. Христо Ботев 121, вх. В, ет. 1, ап. 17
Стара Загора 6000
309.Антония Цанева Коева - Иванова
Телефон:042/62 72 96
Факс:042/62 72 96
e-mail:antonnia@abv.bg
Адрес:бул. Цар Симеон Велики 100, вх. В, ет. 1, ап. 1
Стара Загора 6000
310.Александър Иванов Чакъров
Лиляна Димитрова Павлова
Телефон:02/981 46 98, 02/980 35 77
Факс:02/986 58 40
Адрес:бул. Патриарх Евтимий № 5, партер
София 1000
311.Емануил Веселинов Каракашев
Телефон:02/986 63 08
Факс:02/986 63 08
Адрес:бул. Васил Левски 72, партер
София 1000
312.Виолета Тодорова (Георгиева)
Людмила Николаева Иванова
Телефон:084/66 09 09, 084/2 17 74
Факс:084/660022
Адрес:ул. Искър 1, Новия театър, партер
Разград 7200
313.Снежина Стефанова Желева
Павлина Петрова Петкова
Телефон:05731/20 09, 05731/24 29
Адрес:ул. Трети март № 14, ет. 2, на автогарата
Генерал Тошево 9500
314.Светлин Иванов Илчев
Телефон:0579/7 30 12
e-mail:not314-ilchev@balchik.net
Адрес:ул. Черно море 28
Балчик 9600
315.Анелия Петрова Николова - Раева
Телефон:0857/49 64
Факс:0857/49 64
e-mail:raeva68@yahoo.com
Адрес:ул. Трансмариска 1,
Тутракан 7600
316.Александър Александров Александров
Красимир Костадинов Радев
Телефон:052/608 588
Адрес:ул. Мусала 2, ет. 1, ап. 5
Варна 9000
317.Кинка Пенева Генчева
Телефон:0601/6 64 16, 0601/6 42 45
Адрес:ул. Цар Иван Асен 3
Търговище 7700
318.Васил Димитров Янакиев
Биляна Георгиева Попова
Телефон:02/981 84 23, 02/981 84 25
Адрес:ул. Парчевич 37, вх. А, ет. 1
София 1000
319.Златка Найденова Александрова
Телефон:0723/8 91 62
Факс:0723/89162
Адрес:пл. Освобождение 1, ет. 1, ап. 101
Ботевград 2140
320.Валентина Георгиева Зах.- Василева
Георги Петков Георгиев
Телефон:02/989 34 89, 02/986 18 32
Адрес:ул. Граф Игнатиев 47 А
София 1000
321.Йордан Стоянов Цончев
Телефон:06151/20 22
Адрес:ул. Иларион Макариополски 32, ет. 2
Елена 5070
322.Димитър Иванов Лахтев
Мариана Кирилова Дойчева
Телефон:046/66 12 07
Факс:046/66 12 07
e-mail:lahtev@abv.bg
Адрес:ул. Жорж Папазов 14, П.К. 123, ет. 3, кант. 311
Ямбол 8600
323.Таньо Гочев Великов
Иван Радков Радев
Телефон:0559/2 29 04
Адрес:бул. България 9, ет. 1
Карнобат 8400
324.Бисер Демирев Вълев
Телефон:0558/59 33
Адрес:ул. Станционна 56, партер
Айтос 8500
325.Боян Манев Алексов
Маргарита Боянова Манева
Телефон:078/2 22 89, 078/5 05 54
Адрес:ул. Гороцветна 35
Кюстендил 2500
326.Сергей Христов Пройчев
Телефон:032/62 17 65
Адрес:ул. Хан Кубрат 8, ап. 17, ет. 5
Пловдив 4000
327.Светослав Иванов Генчев
Телефон:0605/20 05
e-mail:s_genchev@mail.orbitel.bg
Адрес:ул. Цар Освободител 15
Омуртаг 7900
328.Женя Йорданова Джикова
Телефон:02/987 67 45, 02/980 43 32
Адрес:бул. Патриарх Евтимий 24, партер
София 1000
329.Надежда Божидарова Димова
Телефон:02/987 67 45, 02/9804332, 9805840
Адрес:бул. Патриарх Евтимий 24, партер
София 1000
330.Радослав Тодоров Георгиев
Телефон:058/60 31 92
Адрес:бул. Константин Стоилов № 34
Добрич 9300
331.Вергиния Янкова Ширкова
Телефон:076/60 15 88
Адрес:ул. Търговска 42
Перник 2300
332.Петранка Иванова Димитрова
Телефон:052/60 12 26
Адрес:бул. Владислав Варненчек 55, ет. 3, офис 3
Варна 9000
333.Зоя Пенкова Аврамова
Телефон:0518/71 07, 0518/40 27
Адрес:ул. Дунав 71
Провадия 9200
334.Марина Янчева Ташева
Телефон:052/60 58 49
Адрес:бул. Мария Луиза 3, ет. 1
Варна 9000
335.Павлина Нейчева Симеонова
Силвия Николаева Михова
Телефон:052/60 15 87, 630 660, 052/633 663
Факс:052/60 15 87
Адрес:бул. Мария Луиза 42, ет. 2, ап. 5
Варна 9000
336.Калоян Пенчев Иванов
Телефон:052/600 295
e-mail:kaloyan@revolta.com
Адрес:ул. Драган Цанков 4, ет. 1
Варна 9000
337.Борис Тодоров Кожухаров
Телефон:0670/3 22 30
Адрес:ул. Ангел Кънчев 2
Троян 5600
338.Венцислав Ангелов Василев
Телефон:092/22 176
Адрес:ул. Христо Ботев 19 А, ет. 1
Враца 3000
339.Ивайло Цеков Лиловски
Телефон:092/66 54 06
Адрес:бул. Никола Войводов 1, ет. 3, стая 9
Враца 3000
340.Валентина Стоянова Георгиева
Светлана Емануилова Георгиева
Телефон:02/980 87 64
Факс:02/980 87 64
Адрес:ул. Кърниградска 7, ет. 3
София 1000
341.Росица Стоянова Танчева
Телефон:032/26 65 43, 032/431523
Факс:032/26 65 43
Адрес:ул. Йоаким Груев 36, ет. 1
Пловдив 4000
342.Емилия Величкова Бакалова
Телефон:056/82 69 82
Адрес:ул. Фердинандова 29, ет. 1
Бургас 8000
343.Габриела Александрова Йорданова - Даскалова
Цветелина Иванова Цанкова
Телефон:02/986 46 97, 02/981 41 66
e-mail:iordanova@spnet.net
Адрес:ул. Ангел Кънчев 10, партер, ап. 2
София 1000
344.Слава Иванова Пилякова
Телефон:02/989 43 57, 02/986 61 77
Факс:02/980 45 76
e-mail:piliakova@hotmail.com
Адрес:ул. Любен Каравелов 16, ет. 1
София 1000
345.Иво Сашев Попов
Райна Михайлова Михайлова
Телефон:02/851 33 75
e-mail:ivopopov31@yahoo.com
Адрес:ул. Ген. Скобелев № 53, ет. 2, ап. 4
София 1606
346.Петър Йорданов Абаджиев
Радина Георгиева Абаджиева
Телефон:0537/4301
Адрес:ул. Цар Освободител № 29
Нови пазар 9900
347.Галя Лазарова Стателова
Телефон:062/62 01 31
Адрес:ул. Васил Левски 11
Велико Търново 5000
348.Радостина Тодорова Тянкова
Людмила Йосифова Джамбазова
Телефон:02/988 43 17
Адрес:ул. Граф Игнатиев 22, партер
София 1000
349.Надка Костова Ганева
Телефон:0631/6 43 72
Адрес:ул. Димитър х. Василев 4
Свищов 5250
350.Цветанка Пенчева Димитрова
Телефон:02/987 61 54, 02/963 42 18
Адрес:бул. Евлоги Георгиев 65 , ет. 2
София 1000
351.Константин Георгиев Костов
Телефон:0855/24 27, 0855/22 98
Адрес:ул. Васил Левски 16 a,
Дулово 7650
352.Капка Василева Войнска - Костадинова
Телефон:038/3 42 95
Адрес:ул. Преслав 24, партер, /в сградата на бившата печатница/
Хасково 6300
353.Кичка Петрова Господинова
Телефон:038/624 000
Факс:038/624 200
Адрес:ул. Хан Кубрат № 8, партер, до Булбанк
Хасково 6300
354.Величка Василева Иванова
Валентина Киркова Дервенкова-Бутракова
Телефон:0379/7 10 26
Адрес:"Комплекс ""Свилена""" обект 3, п.к. 28
Свиленград 6500
355.Мариана Недялкова Георгиева - Безчастная
Телефон:0391/6 20 35
Адрес:бул. Г.С.Раковски 13, партер,Съд.палата
Димитровград 6400
356.Семир Славов Бозов
Телефон:0308/25 75
Адрес:ул. Обединение бл. 3, ап. 2
Мадан 4900
357.Веселина Тодорова Андреева
Надежда Алексиева Коеджикова
Телефон:082/83 16 99
Адрес:бул. Цар Освободител 8
Русе 7000
358.Стела Димитрова Даскалова - Йосифова
Десислава Цветанова Иванова
Телефон:02/980 83 32, 02/981 02 10
Адрес:ул. Княз Александър Батенберг 10, вх. А, ет. 1
София 1000
359.Анна Стоянова Цонева
Телефон:066/80 59 09
e-mail:annatsoneva@hotmail.com
Адрес:ул. Скобелевска 32, ет. 1
Габрово 5300
360.Галя Бонева Младенова
Телефон:064/2 65 29, 064/4 47 02
Факс:064/2 65 29
e-mail:g-boneva@bg.top
Адрес:ул. Катя Попова 2, ет. 4, офис № 17
Плевен 5800
361.Валентина Михайлова Маркова
Телефон:02/31 66 61
e-mail:markovi@internet-bg.net
Адрес:бул. Христо Ботев 76, ет. 3, ап. 7
София 1303
362.Мариета Борисова Николова
Телефон:02/987 25 04, 02/987 77 65
Адрес:ул. Гурко 62, вх. А
София 1000
363.Светлана Димчева Димова
Мария Христова Загорова
Телефон:052/632087
Адрес:ул. Херман Шкорпил 21, ет. 1
Варна 9000
364.Елка Иванова Тенчева
Жанина Койчева Димитрова
Телефон:042/603 577
Адрес:ул. Цар Симеон Велики 100, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Стара Загора 6000
365.Милен Кирилов Височков
Телефон:064/2 25 27
Адрес:ул. Кирил и Методий 7, ет. 1
Плевен 5800
366.Анастасия Димитрова Славкова
Телефон:0301/26925
e-mail:notary-366@mbox.digsys.bg
Адрес:ул. Хан Аспарух № 7, бл. 44, вх. Б, ап. 10
Смолян 4700
367.Енчо Илиев Енчев
Веселина Димчева Кънчева
Телефон:02/987 77 88
e-mail:enchev@nat.bg
Адрес:бул. Патриарх Евтимий 48 а, ет. 1
София 1000
368.Даниела Нейчева Апостолова
Телефон:032/62 55 44
Адрес:бул. 6-ти септември № 158, ет. 1, ап. 2
Пловдив 4000
369.Иван Ненов Колев
Телефон:066/2 32 66, 066/2 40 06
Факс:066/26968
e-mail:not369_KOLEV@yahoo.com
Адрес:ул. Скобелевска 28, вх. А, ет. 1, ап. 5
Габрово 5300
370.Мария Евтимова Василева
Телефон:0550/53 651
Адрес:ул. Хан Аспарух 17 Б,
Царево 8260
371.Данаил Данаилов Главинов
Телефон:0723/60 307
Адрес:ул. Гурко 2, /Ритуален дом/, ет. 2
Ботевград 2140
372.Милен Илиев Матеев
Телефон:0676/24 08
Адрес:ул. Шипка 154, партер
Дряново 5370
373.Валентин Иванов Митов
Телефон:0973/80 630, 0973/80 389
Адрес:Блок 74, вх. А, ап. 5
Козлодуй 3320
374.Димитър Асенов Божанов
Телефон:0650/32 83
Адрес:пл. Свобода 6, ет. 2, стая 22
Левски 5900
375.Лилия Христова Бояджиева - Субева
Телефон:02/989 03 73
Адрес:ул. Хан Крум 20, ет. 1, ап. 2
София 1000
376.Катя Владимирова Мирчева
Телефон:064/80 59 61
Адрес:ул. Бъкстон 5, ет. 2, офис № 12
Плевен 5800
377.Пламенка Ванкова Халачева - Трашлиева
Телефон:0697/50 70
Адрес:ул. Г. С. Раковски 15
Луковит 5770
378.Роска Илиева Иванова
Телефон:084/2 96 80
Адрес:бул. България 34,
Разград 7200
379.Евгения Иванова Петрова
Телефон:02/951 69 37, 02/952 14 57
Адрес:бул. Тотлебен № 2, вх. А, партер
София 1606
380.Росица Станкова Кирилова
Телефон:084/2 72 12
Адрес:ул. Русе № 4, бл. "София", партер
Разград 7200
381.Стефка Цветкова Чавдарова
Телефон:042/54 045
Адрес:бул. Генерал Столетов 113, партер, сгр. Дом на техниката
Стара Загора 6000
382.Катя Тонева Паунова - Димитрова
Телефон:052/602860
Факс:052/602860
Адрес:ул. Авксенти Велешки 17, ет. 2, ап. 4
Варна 9000
383.Ралица Руменова Янкова
Телефон:02/981 65 08
Адрес:пл. Славейков 8, вх. В, партер
София 1000
384.Ивайло Атанасов Иванов
Марина Георгиева Джеджева-Скакалова
Телефон:02/980 50 42, 02/981 71 38
e-mail:notary_ivanov@lex.bg
Адрес:бул. Патриарх Евтимий 16А, ет. 2, ап. 7
София 1000
385.Сашенка Йорданова Константинова
Марияна Жорова Джикова
Телефон:08121/25 57
Адрес:ул. Хаджи Димитър 17
Бяла 7100
386.Антоанета Христова Любенова
Телефон:02/866 43 68
Адрес:бул. Евлоги Георгиев № 32, ет. 1 надпартер
София 1000
387.Георги Иванов Карамитрев
Телефон:0350/38 40
Факс:0350/20 89
Адрес:ул. Владимир Рилски 7
Пещера 4550
388.Галина Динева Въткова
Телефон:042/62 90 25
Адрес:ул. Кольо Ганчев 56
Стара Загора 6000
389.Светлин Димитров Микушински
Телефон:02/931 65 67
Адрес:бул. Стефан Стамболов № 19, ет. 1, ап. 2
София 1000
390.Пенка Георгиева Карбанова
Лушка Делчова Паланкалиева
Телефон:0357/32 21
Адрес:ул. Георги Бенковски 8
Панагюрище 4500
391.Андриян Балчев Балчев
Петя Валентинова Владева
Телефон:02/986 68 53
e-mail:balchev@comsoft.bg
Адрес:ул. Пиротска 5, ет. 2, офис 11
София 1000
392.Румяна Алексиева Вутева
Телефон:0678/47 73
Факс:0678/47 73
Адрес:ул. Христо Ботев 7
Тетевен 5700
393.Детелина Стефанова Младенова
Ясен Йорданов Йорданов
Телефон:0971/6 67 94
Адрес:ул. Петър Берковски 1,
Лом 3600
394.Бойко Радев Георгиев
Телефон:042/60 46 43, 042/64 21 87
Адрес:ул. Света Богородица № 77, партер
Стара Загора 6000
395.Евелина Белчева Кръстева
Телефон:042/603 453
e-mail:evelina395@yahoo.com
Адрес:бул. Патриарх Евтимий 122, ет. 1, офис № 2
Стара Загора 6000
396.Гергана Димова Сазанова
Телефон:056/82 56 23
Адрес:ул. Александровска 50, ет. 1
Бургас 8000
397.Ефтим Павлов Китов
Веселка Стоилова Колева-Китова
Телефон:0701/5 10 46
Адрес:ул. Бенковска 3, ет. 1
Дупница 2600
398.Румяна Николова Велева
Телефон:0391/63430
Адрес:бул. Г.С.Раковски 13, запад
Димитровград 6400
399.Снежанка Василева Велчева - Доганова
Телефон:02/832 31 11, 02/831 91 13
Факс:02/831 91 13
Адрес:бул. Христо Ботев 94, ет. 2
София 1202
400.Любка Петрова Сотирова
Телефон:02/953 03 95
Адрес:бул. Христо Ботев № 26, ет. 1, ап. 6
София 1463
401.Елена Петрова Андасарова - Ангелова
Телефон:032/62 72 77
Адрес:ул. Йоаким Груев 38, ет. 2
Пловдив 4000
402.Весела Събева Драгиева
Телефон:042/2 46 60
Адрес:ул. Св. Княз Борис І № 114, вх. Г, ет. 1, ап. 25
Стара Загора 6000
403.Динко Кънчев Господинов
Стефан Русев Желев
Телефон:042/625 222
Факс:042/623 707
Адрес:ул. Генерал Гурко № 54, вх. Б, ет. 3, ап. 9 - офис
Стара Загора 6000
404.Александър Лозанов Димов
Телефон:02/986 46 02, 02/986 58 82
Адрес:пл. Славейков 6, ет. 2, стаи №№ 13 и 14
София 1000
405.Росица Кирилова Минова
Телефон:062/62 20 85
Адрес:ул. Възрожденска № 2 А, ет. 1
Велико Търново 5000
406.Маргарита Илиева Илиева
Телефон:042/60 24 88, 042/60 25 88
Адрес:ул. Свети Княз Борис 110, вх. Б, ет. 2, ап. 6
Стара Загора 6000
407.Геновева Георгиева Христова
Телефон:0915/28 54
Адрес:ул. Хан Крум 76
Бяла Слатина 3200
408.Татяна Иванова Филчева
Телефон:0723/66 426
Факс:0723/66 426
e-mail:logos-iv@botev.ttm.bg
Адрес:пл. Освобождение 1, сгр. ОББ, ет. 2, ст. 216
Ботевград 2140
409.Надежда Атанасова Маркова
Телефон:056/81 04 40
Адрес:ул. Левски № 7
Бургас 8000
410.Руси Георгиев Патронов
Телефон:042/602 743
e-mail:patronov@notmail.com
Адрес:ул. Захари Княжески 71, ет. 2, ст. 6 и 7
Стара Загора 6000
411.Борислав Йорданов Механджийски
Телефон:0722/66 336
Адрес:ул. Отец Паисий 1 , ет. 1
Самоков 2000
412.Константин Иванов Касабов
Герасим Николов Атанасов
Телефон:082/87 90 57
Адрес:ул. Александровска 87, бл. Алеко, ет. 2, ап. А
Русе 7000
413.Йордан Кънев Даков
Ирина Владимирова Зеленгорова
Телефон:0857/61 455
Адрес:ул. Трансмариска 10
Тутракан 7600
414.Галина Иванова Филипова
Телефон:082/23 22 68
Адрес:пл. Света Троица 15-01, ет. 1, офис № 1
Русе 7000
415.Красимира Стефанова Минкова
Ани Славчова Георгиева
Телефон:073/83 35 36
Адрес:ул. Васил Мечкуевски 34
Благоевград 2700
416.Николай Василев Бъчваров
Телефон:03631/53 00
Адрес:ул. Маказа № 9
Момчилград 6800
417.Теодора Йорданова Петрова-Ганчева
Телефон:056/80 00 07
Адрес:ул. Александровска № 135, ет. 2
Бургас 8000
418.Таня Димова Ревова
Телефон:0723/66 568
Адрес:пл. Освобождение 3, ет. 1
Ботевград 2140
419.Мария Димитрова Динева
Телефон:0373/6086
Адрес:ул. Янко Сакъзов 3, ет. 2
Харманли 6450
420.Митко Мавродиев Митев
Милен Стефанов Крушев
Телефон:0379/7 20 04
e-mail:mitev.notary@dir.bg
Адрес:бул. България 69 А
Свиленград 6500
421.Пенка Василева Щерева - Стоилкова
Телефон:034/44 59 32
Адрес:ул. Хан Крум 1 А, ет. 2
Пазарджик 4400
422.Таня Запрянова Дъбова
Телефон:034/42 07 26
Адрес:ул. Найчо Цанов 2 А, ап. 1
Пазарджик 4400
423.Анета Любенова Илкова
Телефон:034/42 07 26
Адрес:ул. Найчо Цанов 2 А, ап. 1
Пазарджик 4400
424.Антоанета Итева Итева
Телефон:02/98 00 382, 02/989 50 95
Факс:02/989 50 95
Адрес:ул. Трапезица 4, вх. 4, ет. 3, ап. 38
София 1000
425.Мариана Велиславова Кадънкова
Гергана Тончева Стефанова
Телефон:02/54 25 54, 02/952 16 62
e-mail:marianak@ava.bg.com
Адрес:бул. Скобелев 16, вх. А, партер
София 1463
426.Ангел Стоянов Николов
Телефон:056/84 39 66
Адрес:ул. Жeни Патева 1
Бургас 8000
427.Лилия Тодорова Александрова - Христова
Телефон:02/981 24 57, 02/980 55 87
Адрес:ул. 6-ти септември 12, ет. 2
София 1000
428.Нели Емануилова Костадинова
Телефон:0336/2227
Адрес:ул. Княз Борис І № 1
Първомай 4270
429.Десислава Петрова Петрова
Телефон:086/82 15 62
e-mail:petrovad@infotel.bg
Адрес:ул. Стефан Караджа 19, кантора 4 и 5, ет. 2, п.к. 77
Силистра 7500
430.Дешка Крумова Рачевец
Албена Рашева Димитрова
Телефон:062/62 00 08
Адрес:ул. Васил Левски 23
Велико Търново 5000
431.Ася Драгомирова Радкова - Тодорова
Телефон:0701/5 11 20
Адрес:ул. Николаевска 8, ет. 2
Дупница 2600
432.Елена Иванова Запрянова
Радослав Йорданов Цеков
Телефон:02/983 45 63
Адрес:ул. Георги Бенковски 35, ет. 1, партер
София 1000
433.Албена Стефанова Маркова
Адриана Иванова Стамболова
Телефон:082/83 61 60, 082/82 45 95
Адрес:ул. Кирил Старцев 3, ет. 2, офис 3, ет. 1, офис 1
Русе 7000
434.Юлия Тодорова Каменова - Костадинова
Виолета Великова Петрова
Телефон:052/63 18 18, 052/63 88 88
Адрес:бул. Владислав Варненчек 16, вх. А, ет. 1, ап. 8
Варна 9000
435.Радка Христова Богданова - Банчева
Телефон:042/3 88 18, 042/63 20 72
Адрес:бул. Митрополит Методи Кусев 31, вх. В, ет. 1, ап. 2
Стара Загора 6000
436.Юлия Ангелова Ваклинова
Телефон:034/2 37 84
Адрес:ул. Хан Крум 5, ет. 2
Пазарджик 4400
437.Ангелина Величкова Георгиева
Телефон:02/986 38 99
Адрес:ул. Любен Каравелов 5 А, партер
София 1000
438.Здравко Иванов Тончев
Телефон:02/981 29 44, 02/981 93 45
Адрес:ул. Христо Белчев 2, ет. 3
София 1000
439.Магдалена Георгиева Хаджиангелова
Телефон:0722/2 89 10, 0722/2 23 55
Адрес:ул. Рилски скиор 2, вх. Б, ет. 1
Самоков 2000
440.Иван Делчев Генов
Телефон:0431/2 19 00
Адрес:ул. Паисий Хилендарски 18, ап. 4, ет. 2
Казанлък 6100
441.Катя Петрова Кискинова
Телефон:0431/6 46 57
Адрес:ул. Иван Вазов № 3, ет. 2, офис 2
Казанлък 6100
442.Ангел Георгиев Ангелов
Телефон:0676/24 08
Адрес:ул. Шипка 154, партер
Дряново 5370
443.Павел Тенев Павлов
Телефон:0431/6 41 53
Адрес:ул. Иван Вазов 1, ет. 1
Казанлък 6100
444.Ваня Вълчева Карасанова - Тончева
Телефон:02/953 18 38, 02/952 46 98
e-mail:vania61@dir.bg
Адрес:бул. Скобелев 50, ет. 3, ап. 4
София 1606
445.Мариела Димитрова Павлова
Телефон:0431/63 263
e-mail:lexima@ABV.BG
Адрес:ул. Славянска 9
Казанлък 6100
446.Стелиана Александрова Костадинова - Събева
Стефка Георгиева Владимирова
Телефон:052/61 48 36
e-mail:stelanotar@abv.bg
Адрес:ул. Г. Бенковски 11, ет. 1, ап. 1
Варна 9000
447.Евгения Любомирова Хаджимаринова
Телефон:02/989 98 64
Адрес:бул. Александър Стамболийски 53, ет. 2
София 1000
448.Момчил Василев Димитров
Телефон:0777/33 31
Адрес:ул. Търговска 1
Радомир 2400
449.Феодора Динкова Иванова
Александра Петкова Александрова
Телефон:056/81 04 40
Адрес:ул. Васил Левски № 7, ет. 1
Бургас 8000
450.Антоанета Ангелова Дичева
Телефон:056/82 84 52
Адрес:ул. Патриарх Евтимий № 20, ет. 1
Бургас 8000
451.Костадин Георгиев Констадинов
Телефон:0478/8 82 06
Адрес:ул. Петко Д. Петков № 2, ет. 2
Елхово 8700
452.Жанета Георгиева Райчева
Телефон:0478/8 82 03
Адрес:ул. Петко Д. Петков № 2, ет. 1
Елхово 8700
453.Миглена Стоянова Доненчева
Телефон:046/66 39 67
Адрес:ул. Ал. Стамболийски № 6, кантора № 1
Ямбол 8600
454.Сергей Митков Стоев
Телефон:046/66 67 77
Адрес:ул. Жорж Папазов № 20
Ямбол 8600
455.Цветалин Василев Пенков
Телефон:0304/1 20 44
Адрес:ул. Ал. Костов № 10, ет. 2
Девин 4800
456.Десислава Ангелова Караджова
Телефон:0724/20 77
Адрес:ул. Иван Вазов № 28
Ихтиман 2050
457.Жанета Неделчева Нанева
Телефон:032/63 30 99
Адрес:ул. Йоаким Груев № 38, ет. 3
Пловдив 4000
458.Цвета Стоянова Атанасова
Телефон:056/82 43 30
Адрес:ул. Гурко № 17, ет. 1
Бургас 8000
459.Григор Петков Григоров
Десислава Димитрова Калканова
Телефон:0888/14 92 09
Адрес:ул. Гюмюрджинска № 40 А
Момчилград 6800
460.Аделина Енчева Илиева
Телефон:056/83 38 00, 056/833801
Адрес:ул. Александър Стамболийски № 5, ет. 2
Бургас 8000
461.Нели Михайлова Белева
Телефон:032/62 82 81
Адрес:ул. Йоаким Груев № 26, ет 2, ап. Б
Пловдив 4000
462.Моню Иванов Монев
Телефон:076/600 286
Адрес:ул. Търговска № 46, ет. 1, стои 10 и 11
Перник 2300
463.Адриан Тончев ПРоданов
Телефон:032/62 07 61
Адрес:бул. 6-ни септември № 152, ет. 305 и 306
Пловдив 4000
464.Марияна Иванова Анастасова
Телефон:056/84 77 61
Факс:056/84 77 62
Адрес:ул. Александровска № 17, ет. 1
Бургас 8000
465.Велин Кирчев Майсторов
Диана Петрова Иванова
Телефон:0519/9 29 29
Адрес:кв. Повеляново, ул. Боровец, бл. 7, ет. 1, офис 4
Девня 4800
466.Веселин Йорданов Петров
Телефон:032/66 84 66
Адрес:ул. Христо Г. Данов № 15, ет. 1
Пловдив 4000
467.Пепа Николова Цакова
Телефон:064/80 31 73
Адрес:ул. Димитър Константинов № 23, офис 4 и 5
Плевен 5800
468.Карамфилка Димитрова Клявкова
Телефон:032/96 89 96
Адрес:ул. Ибър № 19, ет. 1 офис 1
Пловдив 4000
469.Виолина Лазарова Тодорова
Мариана Борисова Стоилкова
Телефон:073/83 15 03
Адрес:ул. Васил Мечкуевски № 13, ет. 1
Благоевград 2700
470.Светлозар Иванов Йорданов
Телефон:62 12 04, 032/62 12 03
Адрес:ул. Райко Даскалов № 69, ет. 2
Пловдив 4000
471.Невяна Александрова Мазненкова-Тинкова
Телефон:0357/42 41
Адрес:ул. Георги Бенковски № 10
Панагюрище 4500
472.Катерина Петрова Антонова
Телефон:032/62 19 48
Адрес:бул. 6-ти септември № 157, бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 5
Пловдив 4000
473.Мина Иванова Стоилова
Телефон:032/62 48 78
Адрес:ул. Петко Каравелов № 30, ет. 2
Пловдив 4000
474.Дора Стоянова Аврамова
Телефон:073/88 62 71
Адрес:ул. Христо Татарчев № 38, вх. А, ет. 1, ап. 1
Благоевград 2700
475.Лиляна Христосова Тинкова
Телефон:032/66 43 93
Адрес:бул. Марица № 106, ет. 1
Пловдив 4000
476.Петър Тодоров Михов
Арусяк Агоп Налджиян
Телефон:032/65 03 38, 032/65 69 76
Факс:032/65 31 64
Адрес:ул. Княз Богориди № 5, ет. 2
Пловдив 4000
477.Маргарита Тончева Гладкова-Димитрова
Телефон:0670/6 22 41
Адрес:ул. Христо Ботев № 194
Троян 5600
478.Полина Недялкова Миткова
Телефон:052/62 08 01
Адрес:ул. Антим І № 3
Варна 9000
479.Тодор Пенчев Велев
Христина Николаева Джоварова
Телефон:052/60 17 35
Адрес:бул. Мария Луиза № 20
Варна 9000
480.Даниела Стефанова Върлева
Телефон:052/64 64 11
Адрес:ул. Христо Попович № 10, ет. 1
Варна 9000
481.Найда Лазарова Тодорова
Телефон:068/60 41 78
Адрес:ул. Търговска № 20, ет. 3
Ловеч 5500
482.Светла Николаева Бошнакова
Габриела Иванова Кузманова
Телефон:092/ 66 58 51, 66 58 41
Адрес:ул. Лукашов № 11, ет. 1
Враца 3000
483.Мариана Минчева Пиперкова-Атанасова
Телефон:032/26 39 69
Адрес:ул. Цоко Каблешков № 1а
Пловдив 4000
484.Николай Стоянов Дюлгеров
Телефон:655 699, 052/655 688
Адрес:ул. Параскева Николау № 4
Варна 9000
485.Румен Александров Генев
Телефон:07142/20 22
Адрес:ул. Белмекен № 4, ет. 1
Костенец 2030
486.Росица Николова Георгиева
Телефон:0678/35 54
Адрес:ул. Лалка Павлова № 1
Тетевен 5700
487.Емил Русев Щърбанов
Телефон:046/66 69 88
Адрес:пл. Освобождение № 1, запад
Ямбол 8600
488.Александър Стефанов Ангелов
Телефон:094/60 10 70
Адрес:ул. Бдин № 1/1
Видин 3700
489.Сашка Стоюва Витанова
Телефон:0747/80 185
Адрес:ул. Иван Вазов № 5
Разлог 2760
490.Славка Любенова Иванова
Телефон:064/80 57 42
Адрес:ул. Катя Попова № 2, ет. 1, офис № 1
Плевен 5800
491.Виктория Иванова Дралчева
Телефон:056/81 33 02
Адрес:ул. Хаджи Димитър № 3, партер
Бургас 8000
492.Димитър Георгиев Чалъков
Телефон:0550/5 48 48, 0550/5 24 29
Адрес:ул. Иван Асен ІІ № 6
Царево 8260
493.Миглена Асенова Качорева
Телефон:073/3 75 72
Адрес:ул. Д-р Христо Татарчев № 36 А, ет. 1
Благоевград 2700
494.Наталия Николова Маврудиева
Иво Николаев Христов
Телефон:0747/80 222
Адрес:ул. Бяла Река № 14, ет. 1
Разлог 2760
495.Елка Георгиева Димитрова
Телефон:0608/2 14 74
Адрес:ул. Кирил и Методий № 3
Попово 7800
496.Петя Славчева Ангелова
Телефон:0887/786537
Адрес:пл. Свобода, Административен търговски център "Планет", офис 10 и 11
Търговище 7700
497.Юлиян Петков Йорданов
Телефон:0608/2 14 75
Адрес:ул. Кирил и Методий № 3
Попово 7800
498.Даниела Илиева Георгиева
Телефон:0746/3 24 27
Адрес:ул. Петър Берон № 7, ет. 1
Сандански 2800
499.Даниела Георгиева Станева
Яна Христова Данчева
Телефон:073/3 70 84
Адрес:ул. Шишман № 18, ет. 1, ап. 2
Благоевград 2700
500.Албена Георгиева Шербанова
София Иванова Лупанова
Телефон:032/62 49 48
Адрес:ул. Иван Вазов № 51
Пловдив 4000
501.Маргарита Георгиева Големехова - Костадинова
Телефон:073/88 67 60
Адрес:ул. Крали Марко № 1, ет. 1, помещения 4, 5 и 6
Благоевград 2700
503.Румяна Маринова Йосифовска
Телефон:0745/6 08 05
Адрес:ул. Самуилова крепост № 1 Б
Петрич 2850
504.Мария Маринова Михова - Рашкова
Телефон:02/986 10 56
Адрес:бул. Васил Левски № 49, ет. 1, ап. 5
София 1000
505.Снежана Георгиева Колевичина
Телефон:0747/80 920
Адрес:ул. Яне Сандански № 34
Разлог 2760
506.Йордан Вълчев Георгиев
Телефон:064/80 65 00
Адрес:ул. Ресен № 13, ет. 1
Плевен 5800
507.Ваня Георгиева Бумбарова
Телефон:0751/6 09 27
Адрес:ул. Арександър Стамболийски № 8
Гоце Делчев 2900
508.Станислав Николов Филипов
Телефон:0670/6 21 35
Адрес:ул. Генерал Карцов № 1, ет. 2
Троян 5600
509.Иван Стоянов Иванов
Телефон:032/62 61 36, 032/62 61 92
Адрес:ул. Петко Каравелов № 30, ет. 1
Пловдив 4000
510.Костадинка Борисова Топалова
Телефон:0745/2 41 06
Адрес:ул. Асен Златаров № 1 А
Петрич 2850
511.Фани Лазарова Шутова
Телефон:0745/2 25 62
Адрес:ул. Яне Сандански № 24б
Петрич 2850
512.Елена Томова Дончева
Телефон:0746/3 06 70
Адрес:ул. Свобода № 7
Сандански 2800
513.Красимира Георгиева Кангалова
Тел./факс:052/64 18 41
моб.:0888/ 452 259; 0899/ 115 600
Адрес:ул. "27-ми Юли" №1
Варна 9000
514.Николай Кирилов Колев
Телефон:044/62 32 55
Адрес:ул. Раковска № 20
Сливен 8800
515.Богдана Красимирова Бъчварова
Телефон:02/980 53 93
Адрес:ул. Хан Аспарух № 47, ет. 1
София 1000
516.Славомир Асенов Иванов
Телефон:0677/69 35
Адрес:ул. Бачо Киро № 10
Трявна 5350
517.Тани Стефанов Рангелов
Телефон:0335/22 46
Адрес:ул. Васил Левски № 14, ет. 1
Карлово 4300
518.Деница Георгиева Гърнева
Телефон:0701/5 12 21
Адрес:ул. Николаевска № 16
Дупница 2600
519.Юлияна Георгиева Демирева - Кадикянова
Телефон:058/60 45 61
Адрес:ул. Генерал Киселов № 3а, ет. 1, партер
Добрич 9300
520.Камен Петков Костадинов
Телефон:052/630 230
Адрес:бул. Мария Луиза № 12, ет. 1
Варна 9000
521.Любомир Иванов Христов
Телефон:0725/66 171
Адрес:пл. Николай Чудотворец № 3, ет. 2, сгр. Битови услуги
Елин Пелин 2100
522.Надя Господинова Вълчева - Меразчиева
Телефон:044/66 26 10
Адрес:ул. Хаджи Димитър № 14
Сливен 8800
523.Валя Ненчева Димова
Телефон:076/60 32 22
Адрес:ул. Търговска № 46, ет. 1, стаи 4 и 5
Перник 2300
524.Райна Миленкова Стойнева - Панайотова
Телефон:044/66 22 28
Адрес:ул. Великокняжевска № 12
Сливен 8800
525.Димитър Калчев Кънчевски
Телефон:0670/6 26 47
Адрес:ул. Христо Ботев № 196
Троян 5600
527.Луиза Асенова Стоева
Телефон:0701/5 16 00
Адрес:ул. Солун № 1
Дупница 2600
528.Даниела Гошева Кръстева
Телефон:0889/529228
e-mail:dhristozova@hotmail.com
GSM:0889/529228
Адрес:ул. Райко Даскалов 68
Пловдив 4000
529.Максимилиан Петков Динчев
Телефон:0519/26 70
Адрес:бул. Съединение № 78
Девня 9160
530.Антония Василева Попова
Телефон:0888/72 11 37
Адрес:пл. Свобода № 2, хотел "Полтава", ет. 1, стаи 117 и 117-А
Павликени 5200
531.Антон Димитров Великов
Телефон:0888/56 93 95
Адрес:ул. Г. С. Раковски № 1, ет. 2
Сливен 8800
532.Антоанета Тодорова Василева
Телефон:0888/94 29 73
Адрес:ул. Митьо Станев № 2, партер
Раднево 6260
533.Петьо Цанев Петров
Телефон:056/83 03 64
Адрес:ул. Пиротска № 13, ет. 2, ап. 2
Бургас 8000
534.Жулиета Тенкова Димитрова
Телефон:0677/68 25
Адрес:ул. Стара планина № 53
Трявна 5350
535.Драгостин Петров Байчев
Телефон:0889/91 19 00
Адрес:ул. Ген. Киселов № 5, страдата на Ловнорибарския съюз
Добрич 2300
536.Нели Русева Лукова
Телефон:0888/41 09 17
e-mail:nelilukova@abv.bg
Адрес:пл. Съединение № 1, ет. 2, стая 203
Сливница 2200