Полезно
Често задавани въпроси Оценка на имот Промяна на статута на земеделска земя Жилищно кредитиране Застраховки Полезни връзки
Съвети
Съвети за купувачи Съвети за продавачи
Договори
За продавачи За купувачи Предварителен договор

Имуществени застраховки

Много лицензирани застрахователни компании предлагат различни имуществени застраховки. Обект на застраховане могат да бъдат недвижими (жилища, вили, офиси, стопански сгради) и движими имущества (обзавеждане, техника и уреди, стопанско имущество, машини и съоръжения и др.) на фирми, организации и граждани.

Основните рискове, които покриват са:

 • пожар и последиците от гасене на пожара;
 • природни бедствия - буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от сняг или лед, измръзване;
 • земетресение;
 • мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло;
 • аварии на ВиК;
 • палеж;
 • кражба чрез взлом;
 • злоумишлени действия на трети лица - чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи, табели и др.;
 • увреждане вследствие на удар от превозно средство;
 • свличане или срутване на земни пластове, подпочвени води;
 • увреждане от действия на морски вълни;
 • ударна/звукова вълна;
 • стачки и граждански вълнения.
Застрахователната сума обикновено се определя от Застрахования и зависи от стойността на имуществото. Цената на застраховката (застрахователната премия) се определя от Застрахователя в зависимост от вида и характера на имуществото, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, избраното покритие и срока на застраховката.

При щета е необходимо Застрахованият в рамките на 24 часа да уведоми Застрахователя. Не трябва да предприема действия, които биха увеличили размера на щетите. Вредите се установяват чрез оглед от представители на Застрахования, Застрахователя и независим експерт.

Застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната сума или съобразно лимита на отговорност. При тотални щети размерът на вредата е равен на действителната стойност на увредените имущества, но не може да надвишава застрахователната им сума. При частични щети вредата се определя в зависимост от необходимите разходи за възстановяване на имуществото във вид и състояние, в което то е било непосредствено преди събитието. Обезщетението обикновено се изплаща в срок до 15 дни след представяне на всички документи, необходими за доказване на събитието и определяне размера на щетите.