България
За България Обща информация Разположение Климат Земеделие История
Туризъм
Културен туризъм Морски туризъм Ски и планински туризъм Ловен и риболовен туризъм Балнеотуризъм Екологичен туризъм Селски туризъм Приключенски туризъм
Забележителности
Световно наследство Антични постройки Средновековни крепости Български обичаи Традиционни занаяти Природни паркове Скални феномени Пещери

Ловен и риболовен туризъм

Организираният ловен туризъм в Република България започва в началото на 60-те години в ловните площи на горските стопанства. Ежегодно в страната идват да опитат точния си мерник около 3000 чуждестранни ловци, по-голяма част от които са традиционни посетители. Повече от 110 ловни резиденции, хижи, домове и заслони предлагат настанителната база за любителите на лова и риболова. Горските стопанства осигуряват чудесна атмосфера за бизнес срещи, семеен туризъм и конен туризъм. Наред с това има възможности за еко туризъм и фотосафари, както и посещения на природни и исторически забележителности в околността.


За запазване на генофонда на благородния елен, дивата коза, глухара и колхидския фазан са обособени 37 дивечовъдни станции. Те се грижат за запазване и обогатяване на видовото разнообразие, възпроизводството и разселването на дивеча.

Рибното богатство на България също е голямо и разнообразно. Ежегодно се произвеждат и разселват около 500 000 рибки за зарибяване на водоемите и водните басейни за спортен риболов. Национално управление на горите стопанисва три рибовъдни стопанства на територията на страната. Много лесничейства предлагат възможности за риболов на сладководни видове, като: шаран, пъстърва, сом, костур, бяла риба, клен, скобар и др. В Черно море обект на риболов са моруна, калкан, лаврак, лафер, минокоп-умбрина, морски кефал, платерина, илария и др.