България
За България Обща информация Разположение Климат Земеделие История
Туризъм
Културен туризъм Морски туризъм Ски и планински туризъм Ловен и риболовен туризъм Балнеотуризъм Екологичен туризъм Селски туризъм Приключенски туризъм
Забележителности
Световно наследство Антични постройки Средновековни крепости Български обичаи Традиционни занаяти Природни паркове Скални феномени Пещери

Екологичен туризъм

Природата на България предоставя изключителни възможности за екологичен туризъм. Мрежата от 3 национални и 11 природни парка, 89 резервата и 2234 природни забележителности създават чудесни условия за развлечения и отдих.

Съществуват различни възможности за екотуризъм: пешеходен, велотуризъм, езда, фото лов, наблюдение на диви животни и растения, катерачество, алпинизъм и пещернячество. В парковете се насърчава предимно пешеходния туризъм с цел опазване на природата.


Планините имат добра проходимост. Дирекциите на националните паркове поддържат туристическата инфраструктура и изграждат туристически и образователни маршрути. Маркираните планински пътеки са с обща дължина около 37 000 км. За изследване и опазване на редките растителни и животински видове са създадени Природозащитни центрове. Те провеждат обучителни програми и информират за съществуващите туристически маршрути и екопътеки.

Повече от 150 000 души годишно посещават българските национални паркове. На територията им има 57 хижи, както и места за паркиране и къмпинги. В населените места около парковете са организирани посетителски центрове. Те информират и напътстват туристите. За сигурността и безопасността се грижат Българския туристически съюз и Планинската спасителна служба.