България
За България Обща информация Разположение Климат Земеделие История
Туризъм
Културен туризъм Морски туризъм Ски и планински туризъм Ловен и риболовен туризъм Балнеотуризъм Екологичен туризъм Селски туризъм Приключенски туризъм
Забележителности
Световно наследство Антични постройки Средновековни крепости Български обичаи Традиционни занаяти Природни паркове Скални феномени Пещери

Климат

По-голямата част от България е с умерено-континентален климат. Четирите ясно изразени сезона в комбинация с разнообразните природни дадености - планини с широколистна и иглолистна растителност; хълмисти равнини; живописни речни долини; море - създават множество специфични микроклиматични условия. Пролетта е мека, лятото е топло, есента - прохладна и слънчева, а зимата - не много студена със снеговалежи по високите планини. Поради това България е предпочитано място за отдих от туристите.


Черно море оказва влияние на климата в крайбрежната част на източна България. Поради това в тази област зимата е по-мека. Средната температура на въздуха през януари е 0–3 °С, а през юли 22–23 °С. Количеството на валежите е сравнително равномерно през четирите сезона.

Високите планински райони имат относително ниски температури и обилни снеговалежи, което създава добри условия за зимни спортове и туризъм. На места снегът се задържа над 200 дни в годината.

В Източните Родопи, Странджа планина и по долините на реките Струма и Места климата е континентално-средиземноморски. Преобладават зимните валежи. Зимата е по-мека, пролетта настъпва по-рано, а лятото е горещо, със средна юлска температура 24–25 °С.


Средната годишна температура в България е 10,5 °C, а през лятото - 22 °C. Температурите през зимата се движат в границите от -13 до 15 °C.