Полезно
Често задавани въпроси Оценка на имот Промяна на статута на земеделска земя Жилищно кредитиране Застраховки Полезни връзки
Съвети
Съвети за купувачи Съвети за продавачи
Договори
За продавачи За купувачи Предварителен договор

Промяна на статута на земеделска земя

Промяната предназначението на земеделска земя в промишлена или за жилищно строителство се извършва по установен от Българското законодателство ред:
  1. Заявяване на инвестиционни намерения за конкретния имот в държавен вестник и регионалната преса.
  2. Становище на Районна инспекция по опазване на околната среда (РИОС).
  3. Разрешение на кмета на общината за провеждане процедурата.
  4. Акт за бракуване на трайни насаждения, ако има вписани такива в документа за собственост.
  5. Проектиране. Включва няколко проекта - Геодезия, Архитектура, ВиК, Електрически и Пътни комуникации.
  6. Становище на РИОС относно изработения проект.
  7. Одобрение на проекта от общински съвет.
  8. Заплащане на таксите регламентирани от общински съвет и обвързани с типа населено место.
След приключване на процедурата имота придобива статут на урегулиран поземлен имот (УПИ). В имота може да се извършва строителство, отговарящо на одобрените проекти.