България
За България Обща информация Разположение Климат Земеделие История
Туризъм
Културен туризъм Морски туризъм Ски и планински туризъм Ловен и риболовен туризъм Балнеотуризъм Екологичен туризъм Селски туризъм Приключенски туризъм
Забележителности
Световно наследство Антични постройки Средновековни крепости Български обичаи Традиционни занаяти Природни паркове Скални феномени Пещери

Земеделие

В последното десетилетие земеделието в България бе поставено в неблагоприятни условия. Съществуващите структури на бившите земеделски кооперации бяха ликвидирани. Поради различни причини не бяха създадени други структури и организации, чрез които да се прави модерно земеделие.

Голяма част от собствениците на земя в България нямат възможност да я обработват и стопанисват. Въпреки опитите на държавата да стимулира земеделските производители и многото програми за финансиране и подкрепа в тяхна помощ, земята е раздробена и не се обработва качествено и ефективно.


В момента в България има добри възможности за инвестиране и развитие на земеделието:
  • има много необработваема плодородна земя;
  • сравнително ниски цени на земеделската земя;
  • ниски производствени разходи;
  • възможности за финансиране, субсидиране и кредитиране по програми на Европейския съюз, Министерството на земеделието и горите, фондове и други организации.